Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 28. 05. 2023        
 Hlavná stránka 

 
Prejdite na nový web Akadémie ozbrojených síl
Najnovšie informácie nájdete na našej novej webovej stránke
Prejdite na nový web Akadémie ozbrojených síl pre získanie aktuálnych informácií...
nový web... 
 
 
 
 Článok Pokračujeme v podpore Ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny
Pokračujeme v podpore Ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny
Na základe požiadavky Ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny (OS BaH) a plánu schválených aktivít programu NATO DEEP Bosna a Hercegovina (Defence Education Enhancement Program) na rok 2022 sa v termíne...
viac... 
 
 Článok Elektrotechnikov vzdelávajú už tri desaťročia
Elektrotechnikov vzdelávajú už tri desaťročia
Elektrotechnici z praxe, projektanti, revízni technici, firmy s elektrotechnickým zameraním, či študenti z Akadémie ozbrojených síl sa 30. júna stretli v mikulášskom Dome kultúry na jubilejnom 30. ročníku odborného seminára...
viac... 
 
Článok Slávnostné ukončenie Univerzity tretieho veku
Slávnostné ukončenie Univerzity tretieho veku
Dňa 23. júna 2022 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka Univerzity tretieho veku (UTV), ktorá je súčasťou ďalšieho vzdelávania organizovaného Centrom vzdelávania...
viac... 
 
 Článok Spolupráca školských jednotiek pri účelovom cvičení
Spolupráca školských jednotiek pri účelovom cvičení
V piatok 24. júna sa kadeti prvého a druhého ročníka pod vedením nrtm. Pavla Sekana zúčastnili účelového cvičenia v Základnej škole v Ľubeli. Pre žiakov pripravili pestrý a zaujímavý program, počas ktorého prezentovali...
viac... 
 
 Článok Výročná konferencia k vojenskému vzdelávaniu
Výročná konferencia k vojenskému vzdelávaniu
V dňoch 20. júna až 23. júna sa uskutočnila v poradí už jedenásta konferencia k vojenskému vzdelávaniu „Clearing House on Defense Education“ v priestoroch Inštitútu...
viac... 
 
 Článok 4. ročník veteránskeho výstupu na Ďumbier
4. ročník veteránskeho výstupu na Ďumbier
V sobotu 25.júna sa naši zamestnanci, profesionálni vojaci i kadeti spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, zúčastnili v poradí už 4. veteránskeho výstupu na Ďumbier, kde si spolu s hlavnými predstaviteľmi rezortu obrany na čele s ministrom Jaroslavom Naďom pripomenuli...
viac... 
 
 Článok Ukončenie 28. DKAVŠ v 3 vojenských odbornostiach
Ukončenie 28. DKAVŠ v 3 vojenských odbornostiach
V termíne od 28. februára 2022 do 24. júna 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) v 3 vojenských odbornostiach...
viac... 
 
 Článok Ďalší absolventi kurzu plánovania operácií na taktickom stupni velenia
Ďalší absolventi kurzu plánovania operácií na taktickom stupni velenia
V termíne 13.-24.6.2022 prebiehal na oddelení medzinárodných kurzov AOS v tomto roku už po druhý krát kurz plánovania na taktickom stupni velenia - „Decision Making Process at Tactical Level“...
viac... 
 
 Článok Kľúčové kompetencie manažéra – veliteľa
Kľúčové kompetencie manažéra – veliteľa
Katedra spoločenských vied a jazykov v spolupráci s Katedrou logistického zabezpečenia zorganizovala opätovne po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach krátkodobý odborný kurz zameraný na efektívnu komunikáciu. Do kurzu sa prihlásilo...
viac... 
 
 Článok Teoretické a praktické zamestnania profesionálnych vojakov AOS
Teoretické a praktické zamestnania profesionálnych vojakov AOS
Dňa 8. júna 2022 vykonali profesionálni vojaci AOS v dočasnej a stálej službe v zmysle mesačného plánu činnosti veliteľskú prípravu, počas ktorej bola vyhodnotená činnosť a plnenie úloh AOS počas...
viac... 
 
 Článok Prví absolventi 28. DKAVŠ
Prví absolventi 28. DKAVŠ
V termíne od 28. februára 2022 do 10. júna 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) v 7 vojenských odbornostiach: A20 - letectvo, C20 – ochrana utajovaných...
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. mája 2023   (52055)