Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 01. 02. 2023        
 Hlavná stránka
ANTIHYBRID

ANTIHYBRID
 
    Katedra spoločenských vied a jazykov AOS v spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG pokračuje v novodobej tradícii preventívno-vzdelávacích aktivít, tentoraz pod názvom Antihybrid.
    
    Na základe predchádzajúcich skúseností sme uvítali aktivitu spomínanej agentúry pod vedením Petra Rázusa zrealizovať prednášky týkajúce sa novodobých hybridných hrozieb a možností ich obmedzovania, a to aj vďaka podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave.
    
    Dňa 25. mája 2022 sa od 10. hod. v aule uskutočnili prednášky dvoch našich hostí. Prvý vystúpil špeciálny agent FBI Christian Louis Deeb, pôsobiaci pri Veľvyslanectve USA v Prahe. Najprv oboznámil prítomných so štruktúrou a fungovaním Federálneho úradu pre vyšetrovanie a potom sa už venoval konkrétnym hybridným hrozbám vo svete a ich eliminácii. Po ňom sa slova ujal poradca ministra vnútra plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík, bývalý prezident Policajného zboru SR. Vo svojom vystúpení pod názvom Krym 2014 sa zameral na použité nástroje hybridnej kampane pri ovládnutí Krymu a porovnal to so súčasným stavom na Slovensku.
    
    Za hojnej účasti obecenstva, vyše dvesto osôb, sa diskutovalo o aktuálnych témach ako informačná vojna, aktívna ochrana pred hybridnými hrozbami, manipulácia verejnej mienky a pod. Okrem kadetov (predovšetkým 1. a 2. ročníka) boli na prednáškach prítomní aj účastníci základného veliteľsko-štábneho kurzu, pedagógovia a zamestnanci ďalších pracovísk Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika i Jazykového inštitútu GŠ OS SR a iní.
    
    Za spoluprácu pri organizovaní tohto podujatia patrí poďakovanie učiteľom a vedúcim jednotlivých katedier, pracovníkom rektorátu, simulačného centra a školských jednotiek.
    
    Ako súčasť projektu Antihybrid bola na pôde našej akadémie inštalovaná medzinárodná výstava kresleného humoru na tému manipulácie a brainwashingu. Jej odborným garantom je ukrajinský maliar a vedec Vladimír Kazanevský.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
        Ďalšie fotografie   text: -rh-, -mp-, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 30. januára 2023   (49213)