Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 01. 02. 2023        
 Hlavná stránka
Slávnostné otvorenie 28. DKAVŠ

Slávnostné otvorenie 28. DKAVŠ
 
    V Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) bol 28. februára 2022 slávnostne otvorený 28. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ).
    
    Účastníkov 28. DKAVŠ privítal a kurz slávnostne otvoril riaditeľ Centra vzdelávania AOS plk. Ing. Jozef Wesselényi, Ph. D.
    
    Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre splnenie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán. Do 28. DKAVŠ nastúpilo 83 absolventov civilných vysokých škôl v prípravnej štátnej službe.
    
    Kurz pozostáva zo všeobecnej vojenskej prípravy, ktorá trvá 11 týždňov a odbornej vojenskej prípravy podľa požadovaných jednotlivých vojenských odborností a špecializácií, ktoré boli spresnené Personálnym úradom OS SR.
    
    Na príprave budúcich dôstojníkov sa budú podieľať príslušníci centra vzdelávania, katedier akadémie, externí lektori, ako aj špecialisti a odborníci z útvarov a zariadení rezortu obrany SR, ktorí zastrešia odbornú vojenskú prípravu.
    
    Po úspešnom splnení všetkých podmienok v súlade s programami kurzu, budú jeho absolventi vymenovaní do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík, poručíčka“.
  
Foto k článku 5
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text:mjr. Ing. Zdenko Targoš, foto: -ds-     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 30. januára 2023   (49213)