Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 01. 02. 2023        
 Hlavná stránka
Kurz boja z blízka

Kurz boja zblízka
 
Foto k článku    Na prelome mesiacov január a február (24.1 - 4.2.2022) sa v Akadémii ozbrojených síl uskutočnil kurz boja zblízka, stupeň „Absolvent“. Ide o jeden z fyzicky najnáročnejších kurzov v ozbrojených silách a zúčastnili sa ho vybraní kadeti akadémie a jeden učiteľ z katedry telesnej výchovy a športu.
    
    Pod odborným vedením inštruktorov boja z blízka z Centra výcviku Lešť vykonali kadeti nácvik a zdokonaľovanie základného bojového postoja, techník úderov, kopov a blokov, pádových techník, boja na zemi, obranných techník proti rôznym útokom a obranných a útočných techník s dlhou zbraňou. Kurz bol ukončený náročnými záverečnými skúškami, ktoré všetci úspešne zvládli.
    
    Podnetom na realizáciu tohto kurzu bola dlhodobá vzájomná spolupráca v oblasti špeciálnej telesnej prípravy medzi Katedrou telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a Odborom špecializovaného výcviku Centra výcviku Lešť.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 1     Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 1     Foto k článku 1     Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
  text a foto: npor. Mgr. Roman Markovič    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 30. januára 2023   (49214)