Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 03. 02. 2023        
 Hlavná stránka
Prax kadetov odbornosti L10

Prax kadetov odbornosti L10
 
    Kadeti učebných skupín B31dBOŠ a M21d BOŠ vojenskej odbornosti L10-logisti vykonávali v termíne od 19. 04. – 06. 05. 2022 prax vo vybraných útvaroch OS SR, v ktorých absolvovali teoretické a praktické zamestnanie. Velitelia stanovili pre kadetov plán a oboznámili ich s hlavnými úlohami práporov.
    
    Študenti plnili úlohy spojené so skladovým hospodárstvom, systémom tvorby zásob v zásobovacích triedach I až V. Boli oboznámení s vykonávaním inventarizácie, riešením škôd, prísunom materiálu zo zásobovacích základní. Zúčastnili sa plánovania OTC (odborno-taktické cvičenie). Absolvovali teoretickú a praktickú časť výcviku v preprave po železnici. Počas praxe sa kadeti oboznámili i s úlohami plnenými pri zabezpečení parkového dňa i s technikou logistických jednotiek.
    
    Praktické skúsenosti získané na útvaroch a zložkách OS SR sú pre kadetov nenahraditeľné. Veľkou výhodou boli hlavne pre niektorých z finálneho ročníka, ktorým sa podarilo zabezpečiť prax na útvaroch, v ktorých budú po skončení štúdia pokračovať v kariére dôstojníka logistiky.
    
    Kadeti absolvovali prax v útvaroch a zariadeniach: 701. CVD Bratislava, VÚ1003 Bratislava, VÚ 1007 Prešov, VÚ 2790 Žilina a VÚ 2206 Topoľčany. Velitelia a príslušníci spomenutých útvarov a zariadení odovzdali kadetom veľké množstvo praktických skúseností potrebných na plnenie úloh v oblasti logistického zabezpečenia.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2

Foto k článku 3
  
  text a foto: mjr. Ing. Dušan Hrnčiar    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 03. februára 2023   (49267)