Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 01. 02. 2023        
 Hlavná stránka
27. Základný veliteľsko-štábny kurz v novom termíne otvorený

27. Základný veliteľsko-štábny kurz v novom termíne otvorený
 
Foto k článku    Dňom 19. apríla 2022 nastúpilo do 27. základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) 47 príslušníkov rezortu obrany SR. Kurz na základe požiadavky OS SR je otvorený v mimoriadnom termíne 19. 04. – 03. 06. 2022. Kurz je organizovaný Centrom vzdelávania na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) a vzhľadom k aktuálnej priaznivej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 prebieha od začiatku prezenčnou formou v súlade s prijatými protiepidemickými opatreniami.
    
    Program kurzu je zameraný na výkon manažérskych funkcií, získanie vedomostí a zručností potrebných pre výkon veliteľských a štábnych funkcií, bezpečnostné prostredie štátu, charakteristiku a vývoj vojenského umenia, prístupy k vojenským operáciám v súčasnosti a v neposlednom rade na spôsobilosti vlastných ozbrojených síl a na oblasť vojenskej logistiky a ekonomiky obrany.
    
    Dĺžka kurzu je upravená na 7 týždňov, pričom na vzdelávaní dôstojníkov sa podieľa vedecko-pedagogický zbor AOS, odborníci z GŠ OS SR a jednotlivých zložiek OS SR a MO SR. Kurz bude ukončený záverečnými skúškami v dňoch 01. - 02. júna 2022. Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci potrebné vojenské vzdelanie na hodnosť „major“.
    
Foto k článku 1
  
  text: -I.Š.-, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 30. januára 2023   (49213)