Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 03. 02. 2023        
 Hlavná stránka
27. ZVŠK v mimoriadnom termíne ukončený

27. ZVŠK v mimoriadnom termíne ukončený
 
    Dňa 3. júna 2022 sa v aule AOS uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti ukončenia 27. Základného veliteľsko-štábneho kurzu (27. ZVŠK), organizovaného Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.
    
    Základný veliteľsko-štábny kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby, pričom cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom ďalšie vyššie vojenské vzdelanie pre splnenie požiadavky na vojenskú hodnosť major.
    
    Dňom 19. apríla 2022 nastúpilo do 27. základného veliteľsko-štábneho kurzu (27. ZVŠK) 47 príslušníkov rezortu obrany SR. Kurz bol na základe požiadavky náčelníka generálneho štábu OS SR otvorený v mimoriadnom termíne 19. 04. – 03. 06. 2022 a vzhľadom k aktuálnej priaznivej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 prebiehal od začiatku prezenčnou formou, pričom bol zameraný na:
  • výkon manažérskych funkcií, získanie a rozšírenie vedomostí a zručností potrebných pre výkon veliteľských a štábnych funkcií,
  • bezpečnostné prostredie štátu,
  • vybrané oblasti vojenskej logistiky ako aj na ekonomický manažment a ekonomiku obrany,
  • charakteristiku a vývoj vojenského umenia,
  • prístupy k vojenským operáciám v súčasnosti a spôsobilosti vlastných ozbrojených síl.
    Na vzdelávacom procese sa podieľal vedecko-pedagogický zbor AOS, odborníci z GŠ OS SR a jednotlivých zložiek OS SR a MO SR. Záverečné skúšky boli vykonané v dňoch 1. – 2. júna 2022 dvomi komisiami a všetci účastníci kurzu ich úspešne absolvovali.
    
    Slávnostného ukončenia sa zúčastnili prorektor pre vzdelávanie plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD., riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Jozef WESSELÉNYI, Ph.D. a náčelník oddelenia národných kurzov pplk. Ing. Peter GEREC, PhD., ktorí úspešným absolventom odovzdali znak absolventa a osvedčenie o absolvovaní kariérneho vzdelávania a popriali im veľa pracovných úspechov v nových funkciách v prospech rezortu MO SR.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
Ďalšie fotografie zo záverečných skúšok 1. - 2. 6. 2022
Ďalšie fotografie zo slávnostného ukončenia 3. 6. 2022
text: mjr. Ing. Ivan Šmihovský, foto: -ds- 
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 03. februára 2023   (49269)