Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 03. 02. 2023        
 Hlavná stránka
  
      Fotogaléria - archív 2009
  
  Ukončenie Vstupných odborných dôstojníckych kurzov   Vianočný tenisový turnaj
  
  Prezentácia nových autorských publikácií   KLOPANIE VIANOC
  
  Prijímanie poručíkov
do "Cechu delostreleckého"
  Slávnostné otvorenie 6. VVŠK
  
  Deň otvorených dverí   Ukončenie ISOC
  
  Výzbroj
a technika pozemných síl 2009
  Týždeň vedy
  
  Rokovanie projektovej rady
a integračného projektového tímu RCHB-IS
  "Doctor Honoris Causa"
  
  "Komunikačné
a informačné technológie 2009"
  Noví senátori
  
  Medzinárodná vedecká konferencia
"Bezpečnosť
a bezpečnostná veda"
  Prvá pilotka
v OS SR
  
  "Koncepcia systémov a integrácie"
Stretnutie panelu NATO RTO-SCI
  ALLROUNDER 2009
  
  Seminár Národného konventu
o Európskej únii
  Otvorenie ISOC
  
  Zasadnutie Akademického senátu AOS   Otvorenie VODK
  
  Ukončenie VODK   Letný sústredený výcvik kadetov
2. ročníka
  
  Summer Camp 2009   Slávnostné promócie
  
  Slávnostné vyradenie   Rozlúčková omša vďakyvzdania
  
  Letný výcvik
v špeciálnej telesnej výchove
  Letná škola mladých profesionálov
  
  Ukončenie
4. KNB
a 3. KNB-VS
  Štátne záverečné skúšky kadetov
  
  Záverečné skúšky KNB a KNB-VS   3. Národné letecké dni
  
  Záverečné skúšky DPŠ   ŠVOČ 2009
  
  MTT - Mobile Training Team
z Monterey (USA) prednášal v KNB
  10. mezinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET
  
  Slávnostné ukončenie
11. ZVŠK
  Slávnostné zhromaždenie k 90.výročiu úmrtia M. R. Štefánika
  
  Talianska veľvyslankyňa
v AOS
  11.medzinárodná konferencia
"INTEROPERABILITA 2009"
  
  Športový deň rektora AOS   Slávnostné ukončenie 5. VVŠK
  
  Slávnostné ukončenie ISOC   Zasadanie vedeckej rady AOS
  
  Prednáška náčelníka GŠ OS SR vo VVŠK   Priority náčelníka GŠ OS SR na rok 2009
  
  Ukončenie Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu   Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní
  
  Návšteva z Vysokej školy bezpečnostného manažérstva Košíce   Winter Survival 2009
  
  2. Akademický ples   Ukončenie
Vstupného odborného dôstojníckeho
kurzu
  
  Zimné telovýchovné sústredenie kadetov   27 vysokoškolákov bolo vymenovaných do hodnosti
poručík OS SR
  
  Pracovné rokovanie k metodike plánovania síl   AOS navštívil
veľvyslanec USA
v SR
J. E. Vincent Obsitnik
  
  Slávnostné otvorenie 2. ISOC   
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 03. februára 2023   (49267)