Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 29. 01. 2023        
 Hlavná stránka

Kurzy plánovania pre ukrajinských dôstojníkov
 
Na základe spolupráce Oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl (OddMK) s vojenskými vzdelávacími inštitúciami na Ukrajine v rámci programu DEEP (Program skvalitňovania obranného vzdelávania) zorganizovalo OddMK, vzhľadom k súčasnej situácii s ochorením Covid-19, online školenie, čím vyhovelo veľkému dopytu z ukrajinských akadémií a univerzít

    Školenia sa zúčastnilo 52 účastníkov z 12 nižšie menovaných vojenských vzdelávacích inštitúcií na Ukrajine:
 
  • National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
  • Military Institute of Armored Forces of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  • Zhytomyr Korolov Military Institute
  • Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Kharkiv National Air Forces University
  • Odesa Military Academy
  • Institute of the Armed Forces of Ukraine
  • Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine
  • Military Institute of telecommunication and informatization
  • Main HQ of the National Guard of Ukraine
  • National Academy of National Guard of Ukraine

    Vstupný kurz plánovania na taktickej úrovni sa konal v dňoch 22. - 25. 3. 2021 s inštruktormi pplk. Romanom Kráľom, pplk. Jozefom Kuchtom, kpt. Jánom Sedliakom a kpt. Miroslavom Majtnerom. Bol určený pre akademickú obec a riadený krokmi taktického plánovania pre pozemné sily (v súlade s NATO doktrínou APP-28). Hlavnými témami boli aplikácia vojenských doktrín v rámci širokého spektra vojenských operácií NATO a proces taktického plánovania (operačné procesy vojenského vedenia).

    Vstupný kurz plánovania na operačnej úrovni prebiehal za účasti inštruktorov pplk. Jozefa Kuchtu a mjr. Reného Hečka v dňoch 29. - 30. 3. 2021. Toto školenie vytvorilo podmienky pre porozumenie procesom plánovania na operačnej úrovni a spôsobom, akými NATO vníma túto otázku (v súlade s NATO doktrínou COPD verzia 3).

    Všetci účastníci vyjadrili spokojnosť s celkovým obsahom, štruktúrou a špecializáciou školenia, no tiež upriamili pozornosť na dôležitosť praktickej aplikácie spomenutých procesov.
  
  Zuzana Freissl, MBA    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. januára 2023   (49168)