Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 29. 01. 2023        
 Hlavná stránka

Prestížny kurz „Commando“ vo Francúzsku
 
    V dňoch 10. apríla až 7. mája 2021 sa uskutočnil významný a zároveň veľmi náročný mesačný francúzsky vojenský kurz typu „Commando“. Spolu s príslušníkmi Vojenskej akadémie zo Saint-Cyr v Coëtquidan ho tento rok absolvovali dvaja študenti 2. ročníka magisterského štúdia voj.1 st. Jakub Nyéki a voj. 1 st. Samuel Legerský z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). Výcvik sa konal v „Centre national d'entraînement commando“ (CNEC) vo Francúzskom národnom výcvikovom stredisku komanda a zúčastnilo sa ho takmer 150 príslušníkov kurzu.

    Kurz bol rozdelený do troch fáz, z ktorých dva týždne sa konali v Pyrenejách v pevnosti Mont-Louis, jeden týždeň prebiehal pri Stredozemnom mori v pevnosti Collioure a záverečné cvičenie v trvaní štyroch dní bolo v horách pri meste Prades.

    Prvá časť kurzu v Mont-Louis bola zameraná na nadobudnutie zručností z oblasti lezenia a zlaňovania na prírodnej aj umelej stene. Účastníci absolvovali denne niekoľko hodín boja z blízka a teoretických prednášok zameraných na činnosť komanda. Každú noc absolvovali operácie (napr. pasca, prepad, nadviazanie kontaktu s partizánom), počas ktorých využívali zručnosti nadobudnuté počas kurzu, ako sú prekonanie vodnej prekážky, lezenie, zlaňovanie, zostavovanie detonačnej siete, taktika Commando (malých jednotiek).

    Dni v Collioure boli zamerané na vodné aktivity. Okrem prekážkových dráh na súši museli kadeti absolvovať aj vodnú prekážkovú dráhu v mori, či plávanie v dĺžke 50 m a to v poľnej rovnošate so zbraňou a batohom. Súčasťou tejto časti bolo precvičovanie infiltrácie na breh pomocou kajakov a raftov a výsadok z idúcej lode počas dňa aj noci.

    „Všetky tieto aktivity naviac sťažovalo zlé počasie a rastúci diskomfort vyplývajúci z nedostatku spánku, ktorý nás len usvedčoval v tom, že tento kurz a jeho úspešné dokončenie si treba zaslúžiť“, povedal úspešný účastník kurzu Jakub Nyéki.

    Záverečné cvičenie pozostávalo z vykonávania činností primárne počas noci. Tieto aktivity zahŕňali nočné presuny, vyhýbanie sa nepriateľským patrolám a vykonávanie diverzných aktivít. Úlohou počas dňa bolo pozorovanie daného objektu, večer bol naplánovaný útok na tento objekt a presun na ďalšie miesto. Cvičenie skončilo záverečným zlanením zo skaly a následnou exfiltráciou.

    „Kurz sme úspešne zvládli, aj napriek jazykovej bariére, nedostatku spánku či jedla a pri celkovej nepohode, ktorá bola spôsobená klimatickými podmienkami. Na všetko sa nedá dostatočne pripraviť, a preto prichádzajú situácie, kedy sa treba zaťať a pokračovať ďalej“, povedal ďalší z absolventov kurzu Samuel Legerský.

    Skutočnosť, že je výcvik veľmi náročný, potvrdzuje i fakt, že ho pravidelne nedokončia všetci účastníci. O to vzácnejšie sú referencie o úspešnom absolvovaní výcviku našimi kadetmi, ocenenie Jakuba Nyékiho 2. miestom vo svojej čate, či vyjadrená spokojnosť organizátorov s pripravenosťou kadetov AOS a ich odporúčanie, aby OS SR vyslali menovaných absolventov výcviku, už ako poručíkov, na ďalší kurz najvyššej úrovne inštruktor, ktorý sa bude konať budúci rok. Ako súhlasne vyjadrili obaja účastníci, kurz by si opätovne zopakovali, pretože im dal mnoho skúseností a vedomostí, ktoré môžu aplikovať ďalej vo svojej praxi a odporúčajú ho kadetom AOS, ktorí majú ambíciu napredovať vo svojom profesijnom živote.

  
    
  
    text: -sz- a Jakub Nyéki, foto: účastníci kurzu    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. januára 2023   (49168)