Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 29. 01. 2023        
 Hlavná stránka

Úspešné ukončenie 25. DKAVŠ
 
    Dňa 14. mája 2021 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie 25. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (25. DKAVŠ) v aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši.

    Vzhľadom k epidemickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 bol kurz realizovaný na základe požiadavky GŠ OS SR v skrátenom termíne od 15. februára do 14. mája 2021 v dĺžke 13 týždňov výlučne pre vojenskú odbornosť L10 – logistika.

    Kurz sa od začiatku konal dištančnou formou vzdelávania prostredníctvom softvéru MS Teams a po uvoľnení opatrení prešiel v mesiaci apríl na prezenčnú formu výuky a výcviku. Kurz pozostával zo všeobecnej vojenskej prípravy (VVP) a odbornej vojenskej prípravy (OVP-L10), pričom obe prípravy prebiehali vo vzájomnom usporiadaní.

    Prezenčnou formou vzdelávania si účastníci osvojovali v rámci VVP praktické zručnosti a návyky z taktickej prípravy, streleckej prípravy, ženijnej prípravy, RCHBO a ďalších, pričom sa kládol dôraz aj na zvládnutie riadenia uvedených zamestnaní vo funkcii veliteľa čaty. V OVP si osvojovali problematiku funkčných oblastí logistiky, prevádzky, údržby a opráv, výzbroje a munície, technickej prípravy a materiálového manažmentu.

    Kadeti vykonali záverečné skúšky pod dohľadom skúšobných komisií v dňoch 10. – 11. mája 2021 zo všeobecnej vojenskej prípravy a 12. – 13. mája 2021 z odbornej vojenskej prípravy, pričom účastníci skúšky úspešne zvládli.

    Slávnostného ukončenia kurzu sa zúčastnili prorektor pre vzdelávanie plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD., riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Jozef WESSELÉNYI, PhD., zástupca riaditeľa personálneho úradu pplk. PaedDr. Juraj NYÉKI a náčelník oddelenia národných kurzov pplk. Ing. Peter GEREC, PhD. Hostia poďakovali lektorom z centra vzdelávania a z katedier AOS za odvedenú prácu v oblasti vzdelávania a absolventom popriali veľa pracovných úspechov v nových funkciách v prospech OS SR. Absolventi kurzu boli zároveň slávnostne pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti - poručík.
  
  
  
  
 
        Ukončenie 25. DKAVŠ 14. 5. 2021 (-ds-)
        Záverečné skúšky 10. - 13. 5.2021 (-ds-)
  text a foto: mjr. Ing. Ivan Šmihovský    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. januára 2023   (49168)