Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 29. 01. 2023        
 Hlavná stránka

Slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka univerzity tretieho veku
 
    Univerzita tretieho veku (UTV) je súčasťou Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) už viacero rokov. Jej poslaním je vhodnou formou poskytnúť vzdelanie seniorom a starším ľuďom v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v SR.
    
    Dňa 18. júna 2021 si v priestoroch oddelenia národných kurzov 32 absolventov UTV prevzalo svoje osvedčenia za úspešné ukončenie dvojročného štúdia v odboroch anglický jazyk základná úroveň, anglický jazyk pre mierne pokročilých a anglický jazyk pre stredne pokročilých. Z dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 sa vzdelávanie v akademickom roku 2020/2021 uskutočňovalo od októbra dištančnou formou.
    
    Osvedčenie o úspešnom ukončení štúdia absolventom slávnostne odovzdal riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Jozef WESSELÉNYI, Ph.D. spolu s lektorkou Mgr. Gabrielou REPOVOU. Vo svojom príhovore k študentom UTV vyzdvihol ich vytrvalosť, elán počas štúdia a chuť celoživotne sa vzdelávať a poprial im veľa zdravia a šťastia v ďalšom živote. Nakoniec poďakoval náčelníkovi oddelenia národných kurzov pplk. Ing. Petrovi GERECOVI, PhD. a kolektívu centra vzdelávania za spoluprácu pri organizovaní vzdelávacích aktivít v rámci UTV a pri zabezpečení jej slávnostného ukončenia.
    
    Absolventi Mgr. Mária ŠAFRANOVÁ a Ing. Viktor KACZENBACH záverom poďakovali lektorke Mgr. Gabriele REPOVEJ za profesionálny a ľudský prístup počas celého štúdia odovzdaním kytice kvetov.
    
    Celý kolektív centra vzdelávania zablahoželal všetkým absolventom UTV a vyslovil prianie, aby nadobudnuté vedomosti mali možnosť aj naďalej rozvíjať a uplatniť ich v osobnom aj pracovnom živote.
  
  
  text: Bibiana PAVELLOVÁ, foto: rtm. Mgr. Ján UHEL    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. januára 2023   (49168)