Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 29. 01. 2023        
 Hlavná stránka

Ukončenie kurzu ISOC 24
 
    Dňa 4. júna 2021 bol v priestoroch odd. medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) slávnostnou ceremóniou ukončený Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý sa konal 1.-12. februára 2021 online a následne 26.4. - 4.6.2021 prezenčne. Kurzu sa zúčastnilo 20 dôstojníkov, z dôvodu pandémie výhradne zo Slovenskej republiky.

    V AOS sa pripravovali 9 týždňov, počas ktorých sa venovali problematike plánovania a vedenia vojenských operácií na taktickom stupni velenia v súlade so štandardmi NATO, a to v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí. Oboznámili sa s používaním jednotiek rôznych špecializácií a služieb a taktiež s organizačnými štruktúrami jednotlivých bojových jednotiek na taktickej úrovni. Získali základné informácie a zručnosti potrebné pre vojenský rozhodovací proces a sú pripravení pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania na taktickej úrovni.

    Počas slávnostného ukončenia kurzu boli študenti odmenení za ich snahu a ako povedal hlavný rečník – prorektor pre vzdelávanie – plk. Ing. Aurel Sabó, PhD. získali výborné vzdelanie podľa štandardov NATO, ktoré teraz môžu využiť vo svojej ďalšej kariére, deliť sa oň a šíriť ho ďalej. Podľa študentov sú vedomosti, ktoré dosiahli vďaka skvelej práci lektorov jedinečné, zaujímavé a veľmi užitočné.

    Záverečnej ceremónie sa zúčastnili aj špeciálni hostia:
  • rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
  • zástupca náčelníka generálneho štábu SR- generálporučík Ing. Ľubomír SVOBODA
  • Riaditeľ odboru rozvoja ľudských zdrojov SEĽUZ MO SR - plk. Ing. Tomáš SZALAI
    Pán rektor vo svojom príhovore povzbudil absolventov kurzu k efektívnemu využitiu získaných vedomostí vo svojej profesii pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky a genpor. Svoboda zdôraznil, že ozbrojené sily potrebujú mladých vzdelaných ľudí, hoci táto práca nie je ľahká.

    Môžeme povedať, že napriek pandemickej dobe bol kurz ISOC 24 veľmi úspešný a veríme, že bude absolventom osožný v ich ďalšej kariére.

  
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: Zuzana Freissl, MBA, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. januára 2023   (49168)