Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 29. 01. 2023        
 Hlavná stránka

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
 
    V priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) prebiehal v dňoch 14. - 18. júna 2021 týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“. Z dôvodu pandemických opatrení sa ho zúčastnili dôstojníci zo Slovenskej republiky a jeden z Českej republiky predurčení na plnenie úloh v národných a medzinárodných operačných veliteľstvách a štáboch.
    
    Kurz je schválený NATO, reflektuje vojenské požiadavky na štandardizáciu plánovania operácií v rámci NATO a zameriava sa na plánovanie operácií na operačnom stupni.
    
    Jeho cieľom bolo oboznámiť účastníkov s doktrínami a postupmi NATO a predstaviť štábnym dôstojníkom proces plánovania operácií NATO. Následne umožní jeho účastníkom pracovať na pozícii plánovač na medzinárodnom veliteľstve na operačnej úrovni pod vedením NATO, ďalej pri spracovávaní operačných plánov, ktoré zahŕňajú všetky relevantné faktory pre efektívne a úspešné vykonanie operácie a napomôže uplatniť procesy plánovania v praxi.
    
    Slávnostného ukončenia kurzu sa zúčastnili aj dvaja dôstojníci z Kórejskej republiky, ktorí navštívili AOS s cieľom dohodnúť spoluprácu v oblasti vzdelávania kórejských dôstojníkov prostredníctvom našich kurzov, ktoré zabezpečuje oddelenie medzinárodných kurzov.
  
  
  Text: Zuzana Freissl, MBA, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. januára 2023   (49168)