Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 29. 01. 2023        
 Hlavná stránka

Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
 
    Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (CV AOS) v spolupráci so Sekciou kontroly Ministerstva obrany SR (SEKO MO SR) organizovalo, za dodržania všetkých epidemických opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v dňoch 07. - 10. 6. 2021 krátkodobý odborný kurz s názvom „Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností“ pre vybraných zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR (MO SR) a profesionálnych vojakov, ktorí riadia alebo vykonávajú vnútornú kontrolu, resp. finančnú kontrolu, prijímajú a vybavujú podnety alebo sťažnosti.
 
    Cieľom kurzu bolo predstaviť prácu v module riadenia kontrolnej činnosti, ozrejmiť postupy a činnosť riadiacich zamestnancov v rezorte MO SR pri prijatí a následnom ďalšom riešení podaní, sťažností a podnetov.
 
    Garantom krátkodobého odborného kurzu bol pplk. Ing. Milan LUDVIK (SEKO MO SR). Vzdelávacia aktivita bola lektorsky zabezpečená zamestnancami SEKO MO SR.
 
    Blahoželanie k úspešnému absolvovaniu kurzu a osvedčenia o absolvovaní vzdelávania odovzdal priamo generálny riaditeľ SEKO MO SR Ing. Roman ĎUREK spolu s náčelníkom oddelenia národných kurzov CV AOS pplk. Ing. Petrom GERECOM, PhD. Generálny riaditeľ záverom poďakoval kpt. Ing. Karine MARCINČINOVEJ, ako i celému kolektívu CV AOS za kvalitnú spoluprácu pri organizovaní krátkodobého odborného kurzu.
  
    
  
    
  
  Text a foto: kpt. Ing. Karina MARCINČINOVÁ    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. januára 2023   (49168)