Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 29. 01. 2023        
 Hlavná stránka

18. vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený
 
    Na základe požiadavky Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) bol dňa 25. 1. 2021 otvorený mimoriadny 18. vyšší veliteľsko-štábny kurz (VVŠK). Do VVŠK organizovaného centrom vzdelávania na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) v termíne od 25. januára do 30. apríla 2021 nastúpilo 31 dôstojníkov OS SR. Účastníkov kurzu privítal riaditeľ Centra vzdelávania AOS, plukovník Ing. Jozef WesselényiI, Ph. D. v prítomnosti asistenta katedry logistického zabezpečenia generálmajora v. v. Jindřich Jocha.

    Úspešným absolvovaním kurzu, ktorý je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov, získajú profesionálni vojaci ďalšie vzdelanie na hodnosť podplukovník a plukovník. Študijný program kurzu je zameraný na spoločenskovednú oblasť, problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenské umenie, velenie a riadenie.

    Vzhľadom na prijaté protiepidemické opatrenia budú úvodné dva týždne kurzu prebiehať formou dištančného štúdia. Výučbu v predmetnom kurze bude zabezpečovať vedeckopedagogický zbor AOS, pozvaní odborníci z Ministerstva obrany Slovenskej republiky a OS SR. Už tradične sa na výučbe v kurze budú podieľať pedagógovia z Univerzity obrany v Brne (ČR).

    Program kurzu bude ukončený obhajobami záverečných prác v dňoch 28. a 29. apríla 2021.
  
        
  
  
    text: -pg-    
foto: -ľu-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
  
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. januára 2023   (49168)