Virtuálna simulácia
 
Skutoční ľudia obsluhujú simulačné systémy
 
 
        
Predstavuje výcvik na simulátoroch - špeciálnych počítačoch imitujúcich reálne používanú techniku. Virtuálny simulátor reaguje na činnosť cvičiacich - reálnych ľudí. Jedná sa o špeciálny počítačový systém, ktorý umožňuje vzájomnú komunikáciu cvičiaceho a simulátora v reálnom čase v simulovanom trojrozmernom prostredí. Simulačné centrum disponuje desiatimi rekonfigurovateľnými virtuálnymi simulátormi, ktoré je možné konfigurovať na bojovú i nebojovú techniku.
          
 
 

RVS - Rekonfigurovateľný Virtuálny Simulátor
 
  Rekonfigurovateľný virtuálny simulátor RVS je určený pre taktický výcvik. Simulátor môže byť rekonfigurovaný na rôzne typy pozemnej i leteckej bojovej či nebojovej techniky. Simulátor slúži pre výcvik osádok v bojovej či nebojovej činnosti a v súčinnosti v rámci osádky i jednotky.
 
   Prezentácia RVS 
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021