Distribuovaná interaktívna simulácia
 
Skutoční ľudia obsluhujú počítačové modely
pomocou simulačných systémov

 
 
Na základe DIS (Distributed Interactive Simulation) protokolu je možné vykonať prepojenie konštruktívnej a virtuálnej simulácie. Takto je možné spojiť dve rôzne simulačné prostredia na rovnakom mapovom podklade, v rovnakej taktickej situácii. Kombinované cvičenie je možné uskutočniť tak, že pomocou konštruktívnej simulácie sú simulované jednotky protivníka a jednotky cvičiaceho štábu, pričom osádky jednotlivých vozidiel môžu byť simulované na virtuálnych simulátoroch. Vstupy pre cvičiace štáby sú poskytované z jednotného komunikačného prostredia.
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021