Cvičenia

 ROK 2001 späť
 

CAX "LEV 2001"

Termín konania: 12. 11. - 16. 11. 2001
Téma: Budovanie obranného rajónu práporu, jeho zaujatie a vedenie obranného boja zosilneného mechanizovaného práporu.
Cieľ cvičenia: Zladiť vševojskových veliteľov v plánovaní, organizácií a vedení obranného a útočného boja.
Účastníci:
  • 2. mb Levice
  • VA LM
  • LYNX
  • SAIC
 

CAX "DOBRÉ SUSEDSTVO 2001"


Termín konania: 5. 6. - 8. 6. 2001
Cieľ cvičenia:
Precvičiť a zdokonaliť účastníkov cvičenia v otázkach plánovania obranného boja štábom mechanizovanej brigády a štábmi práporov s dôrazom na činnosť náčelníkov oddelení štábu brigády a veliteľov práporov. Precvičenie práce viacnárodného štábu brigády a práporov.
 
 

CAX "SLOVENSKO 2001"

Termín konania: 1. fáza: 29. 1. - 30. 1. 2001,
                         2. fáza: 31. 1. - 1. 2. 2001
Téma: Útok mechanizovaného práporu po presune z hĺbky.
Cieľ cvičenia: Precvičiť plánovacie a rozhodovacie procesy na úrovni veliteľa práporu a veliteľov práporných jednotiek s využitím CST.
Účastníci:
  • Stály stav VA Lipt. Mikuláš
  • Študenti UK VA Lipt. Mikuláš
  • Študenti 4. fakulty VA Lipt. Mikuláš
  • Stály stav VLA Košice
  • Firma SAIC
  • Firma LYNX
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021