Cvičenia

 ROK 2002 späť
 

CAX "SPOLOČNÁ SILA 2002"

Termín konania: 14. 10. - 18. 10. 2002
Cieľ cvičenia: Prvé cvičenie PVO poslucháčov vojenských akadémií Rakúska, Poľska a Slovenska. Cieľom bolo overenie variant bojovej činnosti PVO.
Účastníci:
 • 2. mb Levice
 • VA LM
 • LYNX
 • SAIC
 

CAX "MEDVEĎ 2002"

Termín konania: 25. 9. - 27. 9. 2002
Téma: Vykonanie útoku mpr za podpory letectva, ovládnutie a zaujatie neplánovanej čiary
Cieľ cvičenia: Precvičiť štáb práporu v organizácií bojovej činnosti a v nepretržitom velení a riadení operácie. Zladiť skupiny štábu práporu pri plnení úloh a Zdokonaliť štáb práporu v organizovaní všestranného zabezpečenia boja.
Účastníci:
 • 1.mpr Levice
 • 2. mb Levice
 • VA LM
 • ÚSO – AK PS
 • LYNX
 • SAIC
 

CAX "PUMA 2002"

Termín konania: 1. 7. - 3. 7. 2002
Téma: Mech. Brigáda v obrane na druhom pásme
Cieľ cvičenia: Precvičiť riadenie obranného boja štábom brigády. Precvičiť plánovací proces štábu brigády v priebehu vedenia obrany VePS, vedenie obranného boja bojovej činnosti na základe zmeny situácie. Preveriť reálnosť vykonania splánovanej obrannej operácie a schopnosť reakcie náčelníkov druhov vojsk a služieb pri riešení jednotlivých situácií v obrannom úseku
Účastníci:
 • 2. mb Levice
 • VA LM
 • ÚSO – UKII PS
 • LYNX
 • SAIC
 

CAX "LEV 2002"

Termín konania: 16. 4. - 19. 4. 2002
Téma: Zaujatie obrany a vedenie obranného boja zosilneného mechanizovaného práporu
Cieľ cvičenia: Prehĺbiť teoretické a praktické návyky štábu práporu v riadení obranného boja zosilneného mpr, ako aj preveriť reálnosť vykonania operácie za využitia simulačných technológií.
Účastníci:
 • 1. mpr Nitra
 • 2. mb Levice
 • VA LM
 • ÚSO – AK PS
 • LYNX
 • SAIC
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021