Cvičenia

 ROK 2005 späť
 

SKÚŠANIE MODULOV

Termín konania:  26. 9. - 27. 9. 2005
Téma: skúšanie modulov simulačného systému pre raketometný oddiel JELŠAVA
Účastníci:
 • rmo JELŠAVA
 • CST NAO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 • LYNX
 

CAX "CRAZY HORSE 2005"

Termín konania:  7. 9. - 10. 9. 2005
Téma: Prápor okamžitej reakcie počas útoku z chodu.
Účastníci: prOR MARTIN
 

CAX "THIRD RED LINE 2005"

Termín konania:  5. 9. - 8. 9. 2005
Téma: Mechanizovaný prápor v obrane - vedenie pozičnej obrany v 1. pásme zoskupenia brigády.
Účastníci: mpr LEVICE
 

CAX "EASTERN BLOW 2005"

Termín konania:  27. 6. - 28. 6. 2005
Téma: Plánovanie použitia síl a prostriedkov spoločného operačného zoskupenia (SOZ) pri riešení krízových situácií regionálneho ozbrojeného konfliktu.
Účastníci: ZVŠK
 

CAX "CHOPOK 2005"

Termín konania: 23. 5. - 25. 5. 2005
Téma: Mechanizovaný prápor v obrane mimo dotyk s nepriateľom
Účastníci: ZVŠK
 

CAX "ŠTUDENT 2005"

Termín konania: 
        7. 2. - 11. 2. 2005
        4. 3. a 10. 3. 2005
        17. 3. a 6. 4. 2005
        19. 5. - 20. 5. 2005
Téma: Opakované dvojstranné rotné cvičenia na tému "Útok z priameho dotyku"
Účastníci: študenti 4. ročníka AOS M.R.Štefánika
 

CAX "THIN RED LINE 2005"

Termín konania: 9. 5. - 12. 5. 2005
Téma: Plánovanie na nasadenie síl brigády na podporu diplomacie v rámci pozemnej zložky SOZ mimo SR.
Účastníci:
  Cvičiaci
 • ľb TOPOĽČANY
  Podriad.zložky
 • mpr NITRA
 • prOR MARTIN
 • mpr LEVICE
 

CAX "ČERVENÁ ČIARA 2005"

Termín konania: 25. 4. - 28. 4. 2005
Téma: Nasadenie síl brigády do operácie na podporu diplomacie mimo územia SR
Účastníci: mpr NITRA
Cieľ: Vykonanie vojnovej hry a porovnanie variantov bojovej činnosti na simulačnom prostriedku
 

CAX "ŠTUDENT 2005"

Termín konania: letný semester akademického roku 2004/2005
Téma: "Útok z priameho dotyku"
Účastníci: študenti 4. ročníka AOS M.R.Štefánika
 

CAX "KRIVÁŇ 2005"

Termín konania: 24. 1. - 26. 1. 2005
Téma: Zasadenie ľahkej brigády do obrany
Účastníci: Základný veliteľsko-štábny kurz
Cieľ cvičenia:
 • zvládnuť spracovanie adresných, stručných a relevantných dokumentov
 • zvládnuť prípravy stručných a konkrétnych dokladov v jednotlivých etapách plánovacieho procesu
 • zladiť činnosť cvičiacich v oddeleniach ( v skupinách ) štábov práporov
 • zladiť jednotlivé etapy plánovacieho procesu s dôrazom na špecifickosť situácie
 • s využitím simulačných technológií precvičiť vedenie boja podľa spracovaného operačného rozkazu
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021