Cvičenia

 ROK 2010 späť
 

CAX "DKAVŠ 6"

Termín konania: 12. 1. – 13. 1. 2010
Cvičiaci: 9 frekventantov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Vladimír KOŽUŠKANIČ
Téma: "Pešia čata v boji".
Cieľ cvičenia: 1) Po ukončení cvičenia musí byť každý frekventant schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať rozhodnutie veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 1. Zvládnuť vykonanie rekognoskácie, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do rozhodnutia veliteľa čaty a družstva.
 2. Na základe vykonanej rekognoskácie a upresneného rozhodnutia spracovať BR veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 3. Zvládnuť riadenie bojovej činnosti čaty a družstva, orientovať sa na bojisku, prijímať rozhodnutia a riešiť vzniknuté situácie.
Koordinačná porada:
   I. 26.11.09
   II. 10.12.09
   III. 7.1.10
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk Pešta, RNDr. Beáta Stromková,
   kpt. Ing. Vladimír Kožuškanič
Účastníci: SST – AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 11. 1. a 12. 1. 2010
Počet operátorov: 9
 

CAX "EVEREST 2010"

Termín konania: 20. 1. – 22. 1. 2010 a 27. 1. – 29. 1. 2010
Cvičiaci: I. skupina - 50 študentov 4. ročníka, II. Skupina – 50 študentov 4. ročníka
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Václav ŽELONKA
Téma: "Pešia čata v boji".
Cieľ cvičenia: po ukončení cvičenia musí byť každý študent schopný riadiť bojovú činnosť čaty a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:
   I. 26.11.09
   II. 10.12.09
   III. 11.1.10
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beáta STROMKOVÁ,
   kpt. Ing. Václav ŽELONKA, nrtm. Ján RUSINKO, nrtm. Petr BEZOUŠKA,
   nrtm. Dušan PRACKO, nrtm. Vlastimil KRÁĽ
Účastníci: SST AOS, Školské jednotky AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 18. 1. - 19. 1. 2010 a 25. 1. - 26. 1. 2010
Počet operátorov: 50 + 50
 

SŠN Mlfpr HLOHOVEC

Termín konania: 13. – 15. 4. 2010
Cvičiaci: Mlfpr Hlohovec
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Adrián Melega
Téma: "Vykonávanie komplexnej logistickej podpory NSE v prospech deklarovaných síl OS SR v zostave mprsk v operácii na podporu mieru mimo územia SR."
Cieľ cvičenia:
 • zdokonaliť cvičiaci štáb v plánovaní a organizovaní presunov,
 • zdokonaliť cvičiaci štáb v koordinovaní logistickej podpory,
 • preveriť zvládnutie rádiového a linkového spojenia,
 • preveriť informačný tok správ a hlásení,
 • precvičiť riadenie zásobovacích prúdov s použitím sim. technológií,
 • precvičiť reakcie na neočakávané situácie počas presunov zásobovacích prúdov.
Koordinačná porada:
   I. 18.2.2010
   II. 8.3.2010
   III. 31.3.2010
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Vladimír ANDRASSY, mjr. Ing. Adrián MELEGA,
   Ing. Zdeněk PEŠTA, kpt. Ing. Martin PEŤKO, npor. Ing. Róbert KLAČKO,
   RNDr. Beáta STROMKOVÁ, RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, rtn. Martin KONÍK
Účastníci: SST AOS , LYNX
Počet operátorov: zamestnanci SST AOS a firmy LYNX
 

CAX "DOBRÉ SUSEDSTVO 2010"

Termín konania: 3. 5. – 5. 5. 2010
Cvičiaci: príslušníci VVŠK
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Dušan KONÔPKA
Téma: "Nasadenie bojovej skupiny v regionálnom konflikte."
Cieľ cvičenia: Precvičiť činnosť mnohonárodného štábu pri plánovaní a nasadení bojovej skupiny do priestoru operácie.
Koordinačná porada:
   I. 18.1.2010
   II. 23.4.2010
   III. 23.4.2010
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Dušan KONÔPKA, mjr. Ing. Vladimír ANDRASSY,
   Ing. Zdeněk PEŠTA, npor. Ing. Róbert KLAČKO, RNDr. Beáta STROMKOVÁ,
   RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, Ing. Pavol SAKSUN
Účastníci: SST AOS , LYNX
Termín školenia operátorov: 28. 4. – 29. 4. 2010
Počet operátorov: 10
 

CAX "HALLOWEEN LIGHT"

Termín konania: 10. – 14. 5. 2010
Cvičiaci: 46 príslušníkov práporu RCHBO Rožňava
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Peter ĎURIŠ
Téma: "Plánovanie použitia práporu RCHBO v spoločných operáciách jednotiek NATO."
Cieľ cvičenia: Precvičiť plánovací proces MDMP
Koordinačná porada:
   I. 2.3.2010
   II. 30.3.2010
   III. 27.3.2010
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Dušan KONÔPKA, mjr. Ing. Vladimír ANDRASSY,
   Ing. Zdeněk PEŠTA, npor. Ing. Róbert KLAČKO, RNDr. Beáta STROMKOVÁ,
   RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, Ing. Pavol SAKSUN, npor. Ing. Martin BOČINEC
Účastníci: SST AOS , LYNX
Termín školenia operátorov: 19. 4. a 20. 4. 2010
Počet operátorov: 10
 

CAX "ZOBOR 2010"

Termín konania: 17. 5. – 20. 5. 2010
Cvičiaci: 48 príslušníkov plrb Nitra
Riadiaci cvičenia: plk. Ing. Vladimír KOVÁČ
Téma: "Protivzdušná obrana zoskupení jednotiek pozemných síl v priestore operácie po vyhlásení vojnového stavu a vojny."
Cieľ cvičenia:
 • precvičiť spracovanie bojových dokumentov,
 • precvičiť činnosť štábu počas plánovacieho procesu,
 • precvičiť činnosť veliteľov jednotiek pri organizovaní pochodu,
 • precvičiť činnosť veliteľov jednotiek pri organizovaní zaujatia palebných postavení,
 • precvičiť činnosť veliteľov jednotiek pri organizovaní bojového zabezpečenia,
 • precvičiť činnosť veliteľov jednotiek pri plnení úlohy ochrany vzdušného priestoru bezletovej zóny,
 • precvičiť činnosť veliteľa plbat IGLA pri plnení úlohy protivzdušnej ochrany bojových jednotiek plrb.
Koordinačná porada:
   I. 8.3.2010
   II. 13.4.2010
   III. 6.5.2010
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Dušan KONÔPKA, pplk. Ing. Marián BERNÁT,
   mjr. Ing. Vladimír ANDRASSY, mjr. Ing. Ľubomír STOLÁRIK, kpt. Ing. Marián ŠKULAVIK,
   Ing. Zdeněk PEŠTA, npor. Ing. Róbert KLAČKO, npor. Ing. Michal BLAHO,
   RNDr. Beáta STROMKOVÁ, RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, Ing. Pavol SAKSUN,
Účastníci: SST AOS , LYNX
Termín školenia operátorov: 21. 4. - 23. 4. 2010
Počet operátorov: 15
 

CAX "KOLOTOČ III"

Termín konania: 13. – 14. 7. 2010
Cvičiaci: Školské jednotky
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Roman SABÓ, nrtm. Petr BEZOUŠKA
Téma: "Pešia čata v boji."
Cieľ cvičenia: po ukončení cvičenia musí byť každý študent schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať rozhodnutie veliteľa čaty.
Koordinačná porada:
   I. 24.5.2010
   II. 14.6.2010
   III. 9.7.2010
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, npor. Ing. Róbert KLAČKO,
   RNDr. Beáta STROMKOVÁ, nrtm. Petr BEZOUŠKA
Účastníci: Simulačné centrum AOS
Termín školenia operátorov: 1. 6., 3. 6., 8. 6., 10. 6., 15. 6., 17. 6., 22. 6., 24. 6., 29. 6. 2010
Počet operátorov: 4 x 22
 

CAX "ORION 2010"

Termín konania: 4. 10. – 8. 10. 2010
Cvičiaci: Vrtuľníkové krídlo Prešov
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Róbert FARKAŠ
Téma: "Plánovanie a použitie síl a prostriedkov deklarovanej jednotky A 0035 pri plánovaní, riadení a zabezpečení vedenia operácií na podporu mieru."
Cieľ cvičenia:
 • zladiť činnosť velenia A 0035 pri plánovaní operácií,
 • zdokonaliť cvičiacich velenia, vrtuľníkového roja, ILS, skupiny zabezpečenia a skupiny logistiky A 0035 v plnení úloh vzdušného prieskumu, prepráv, odsunu ranených, lokalizácie a likvidácie požiarov, eliminácie činností polovojenských a teroristických skupín v súlade so základnými operačnými postupmi v operácii na podporu mieru,
 • pripraviť cvičiacich na plnenie úloh spojených s účasťou v mierových operáciách s využitím VaSC.
Koordinačná porada:
   I. 29.6.2010
   II. 2.9.2010
   III. 16.9.2010
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Dušan KONÔPKA, pplk. Ing. Pavel KLUČEROVSKÝ,
   mjr. Ing. Vladimír ANDRASSY, mjr. Ing. Róbert FARKAŠ, Ing. Zdeněk PEŠTA,
   npor. Ing. Dušan IĽKO, npor. Ing. Rastislav FIĽAKOVSKÝ, por. Ing. Matúš GREGA,
   por. Ing. Martin SOVIČ, RNDr. Beáta STROMKOVÁ, RNDr. Zuzana GÁLOVÁ,
   rtm. Milan JAKUBOV
Účastníci: SST AOS , LYNX
Termín školenia operátorov: 27. 9. – 29. 9. 2010
Počet operátorov: 7
 

MAS-e-RATI 2010

Termín konania: 25. – 29. 10. 2010
Cvičiaci: 42 príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Miroslav NECPAL
Téma: "Činnosť účelového zoskupenia špeciálnych síl v priestore operácie pri operačnom plánovaní a vykonávaní špeciálnych operácií na priamu podporu koaličných síl počas stabilizačnej operácie."
Cieľ cvičenia:
 • precvičiť pripravenosť štábu a bojových skupín na plnenie úloh špeciálnych operácií,
 • precvičiť plánovaciu a analytickú činnosť príslušníkov OPCEN/SOTG, činnosť plánovacej skupiny (PWG),
 • precvičiť systém velenia a riadenia SOTG od operačného veliteľa po veliteľa bojovej skupiny,
 • precvičiť súčinnosť s nadriadenými stupňami velenia a riadenia,
 • precvičiť koordináciu a súčinnosť s ostatnými jednotkami v priestore operácie ,
 • identifikovať všetky slabé miesta, ktoré naďalej limitujú možnosti a spôsobilosti 5. pluku ŠU pri vykonávaní špeciálnych operácií.
Koordinačná porada:
   I. 3.9.2010
   II. 21.9.2010
   III. 13.10.2010
Účastníci koord. porád: kpt. Ing. Karol LIPKA, por. Ing. Matúš GREGA,
   Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beáta STROMKOVÁ, RNDr. Zuzana GÁLOVÁ,
   rtm. Marcel KANIAK
Účastníci: Simulačné centrum AOS , LYNX
Termín školenia operátorov: 18. 10. - 21. 10. 2010
Počet operátorov: 9
 

CAX "LIPTOV 01"

Termín konania: 11. 11. 2010
Cvičiaci: Príslušníci ZVŠK
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Jozef WESSELENYI
Téma: "Organizácia obrany mechanizovaného práporu mimo dotyk s nepriateľom."
Cieľ cvičenia:
 • zvládnuť spracovanie adresných, stručných a relevantných dokumentov,
 • zvládnuť prípravy stručných a konkrétnych dokladov v jednotlivých etapách plánovacieho procesu,
 • zladiť činnosť cvičiacich v oddeleniach(v skupinách) štábov práporov,
 • zladiť jednotlivé etapy plánovacieho procesu s dôrazom na špecifickosť situácie,
 • s využitím simulačných technológií precvičiť vedenie boja podľa spracovaného operačného rozkazu.
Koordinačná porada:
   I. 29.6.2010
   II. 2.9.2010
   III. 16.9.2010
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, por. Ing. Matúš GREGA,
   RNDr. Beáta STROMKOVÁ,
Účastníci: Simulačné centrum AOS
Termín školenia operátorov: 2. 11., 4. 11., 9. 11. a 10. 11. 2010
Počet operátorov: 16
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021