Cvičenia

 ROK 2011 späť
 

CAX "DKAVŠ 7"

Termín konania: 20. 1. 2011
Cvičiaci: 25 frekventantov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Vladimír KOŽUŠKANIČ
Téma: "Pešia čata v boji".
Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý frekventant schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať rozhodnutie veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Zvládnuť vykonanie rekognoskácie, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do rozhodnutia veliteľa čaty a družstva.
 3. Na základe vykonanej rekognoskácie a spresneného rozhodnutia spracovať BR veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Zvládnuť riadenie bojovej činnosti čaty a družstva, orientovať sa na bojisku, prijímať rozhodnutia a riešiť vzniknuté situácie.
Koordinačná porada: III. 10. 1. 2011
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk Pešta, RNDr. Beata Stromková,
   kpt. Ing.Vladimír Kožuškanič
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 17. 1., 18. 1. a 19. 1. 2011
Počet operátorov: 25
 

CAX "LIPTOV 02"

Termín konania: 4. 5. – 6. 5. 2011
Cvičiaci: 34 príslušníkov VVŠK a 63 príslušníkov ZVŠK
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Jozef WESSELENYI
Téma: "Organizácia obrany mechanizovaného práporu mimo dotyk s nepriateľom".
Cieľ cvičenia:
  - pre VVŠK:
 1. zvládnuť a zladiť činnosť príslušníkov veliteľstva a štábu brigády, vykonať objasnenie OPORD-u veliteľa brigády (formou brífingu V.).
 2. zvládnuť a zladiť činnosť rozhodcov, spracovať a vykonať AAR.
  - pre ZVŠK:
 1. zvládnuť a zladiť činnosť príslušníkov veliteľstva a štábu práporu (skupín/oddelenia) počas plánovania a riadenia operácie v zmysle SOP, zvládnuť prípravu podkladov pre rozhodnutie veliteľa práporu v jednotlivých etapách plánovacieho procesu, zvládnuť metodiku prípravy prepočtov bojových možností podporujúcich rozhodnutie veliteľa.
 2. vykonať úplný plánovací proces, zvládnuť prípravu a vykonanie brífingov I. – V.
 3. spracovať dokumenty v zmysle SOP v jednotlivých etapách plánovacieho procesu (WngO, Frago a OPORD), zvládnuť spracovanie bojových dokumentov (grafické, písomné) potrebných pri plánovaní operácie na úrovni práporu.
 4. zdokonaliť cvičiacich v spracovávaní hlásení o situácii vojsk podľa štandardov NATO
 5. pripraviť formalizovanú dokumentáciu pre vedenie operácie.
 6. s využitím simulačných technológií precvičiť vedenie boja podľa spracovaného operačného rozkazu.
Koordinačná porada:
   I. 10. 3. 2011
   II. 28. 3. 2011
   III. 19. 4. 2011
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Jozef WESSELENYI, npor. Ing. Róbert KLAČKO,
   RNDr. Beáta STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA,
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 26. 4., 27. 4. a 28. 4. 2011
Počet operátorov : 30
 

CAX "BLACK BEAR 2011"

Termín konania: 9. 5. – 13. 5. 2011
Cvičiaci: 69 príslušníkov Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO MNMPBAT
Riadiaci cvičenia: plk. Ing. Vít GABRHEL
Téma: "To exercise staff and NATO MNMPBAT units while conducting tasks of full Military Police operations at tactical level, using the NATO MNMPBAT SOPs".
Cieľ cvičenia:
 1. to exercise interoperability at tactical level, using the NATO Military Police procedures as Combat Support element while conducting stability operations;
 2. to improve NATO MNMPBAT staff’s Command and Control capabilities;
 3. to develop and improve the inter-operability, flexibility and mobility of NATO MNMPBAT units;
 4. to exercise, evaluate and improve NATO MNMPBAT logistic support.
Koordinačná porada:
   I. 8. 3. 2011
   II. 11. 4. 2011
   III. 28. 4. 2011
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Anton ČINTALAN, mjr. Ing. Miloš SOLIAR,
   mjr. Ing. Ivan VISELKA, kpt. Ing. Viktor BELKO, kpt. Ing. Róbert KLAČKO,
   npor. Ing. Juraj MASÁR, Ing. Zdeněk Pešta, RNDr. Beata Stromková,
   RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, Ing. Igor PETZ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš, LYNX
Počet operátorov: Zabezpečené f. LYNX
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021