NEDÁVNE UDALOSTI
13. februára 2023 | 70x
Dňa 10. februára 2023 sa pod záštitou SeMOD MO SR v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) uskutočnila prezentácia spoločnosti Slovak Telekom v spolupráci s firmou Ericsson na tému 5G sietí. Firmy odprezentovali výhody 5G sietí a možnosti ich využitia v podmienkach Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnil Prorektor pre vzdelávanie, príslušníci Katedry informatiky a Katedry elektroniky spoločne so študentami štvrtého a piateho ročníka (VSIS a EZS), veliteľ 6. spoj.
12. december 2022 | 55x
V súvislosti s narastajúcimi požiadavkami na interoperabilitu OS SR s koaličnými partnermi NATO vznikla požiadavka na nový systém velenia a riadenia, ktorý umožní zdieľanie informácií a spoločného operačného obrazu v rámci aliancie, prípadne EÚ. Na základe požiadavky veliteľa pozemných síl OS SR sa v priestoroch Simulačného centra AOS uskutočnili v týždňoch od 7. do 11. novembra 2022 a od 28. novembra do 2. decembra 2022 dva pilotné kurzy pre používateľov zavádzaného systému velenia a riadenia hC2 Suite.
2. decembra 2022 | 82x
V dňoch 29-30.11.2022 organizovala spoločnosť Microsoft konferenciu „Univerzity univerzitám“, ktorej obsahom boli ukážky implementácie inovatívnych riešení na českých a slovenských univerzitách. Konferencie sa za Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika zúčastnili doc. Ing. Július Baráth, PhD. a npor. Mgr. Matúš Pangrác. Program bol rozdelený do štyroch blokov, ktoré sa venovali zálohovaniu dát, dátovým skladom, rozšírenej realite vo výučbe, hybridnej výučbe ale aj kybernetickej bezpečnosti na univerzitách. Konferencia svojim obsahom a sprievodnými akciami prispela k výmene skúseností medzi spoločnosťou Microsoft a univerzitami, ako aj univerzitami navzájom.
7. novembra 2022 | 98x
V rámci týždňa vedy v Akadémii Ozbrojených Síl gen. Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA organizovaného v 45. kalendárnom týždni, patril jeden deň (7. 11. 2022) spoločne katedre informatiky a katedre elektroniky. Katedra informatiky svojim návštevníkom tradične priblížila rozsah výskumnej a vedeckej činnosti v prebiehajúcich projektoch, boli odprezentované možnosti videokonferenčného zariadenia vo vedeckej a vzdelávacej oblasti a záujemci si mohli prezrieť priestory a vybavenie učební pre kybernetický polygón.
21. októbra 2022 | 89x
V dňoch 17. – 18. októbra 2022 sa delegácia Akadémie ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika tvorená prorektorom pre vedu doc. Ing. Borisom Ďurkechom, CSc. prorektorom pre vzdelávanie plk. Ing. Aurelom Sabóom, PhD. a doc. Ing. Júliusom Baráthom, PhD. zúčastnila medzinárodnej konferencie TechNet Europe 2022 v Prahe, ktorá niesla podnázov „Umelá inteligencia: nevyhnutná pre budúce plánovanie a vykonávanie vojenských operácií.“ Cieľom konferencie bolo naštartovať plodnú spoluprácu medzi NATO, EÚ, priemyslom a akademickou obcou založenú na výmene vedeckých a odborných informácií v oblasti nasadzovania umelej inteligencie do vojenských systémov a systémov zameraných na oblasť kybernetickej bezpečnosti.