UDALOSTI
Odborná príprava kadetov v Základni nasaditeľných KIS Ružomberok
12. novembera 2021 | 771x

Kadeti 2. ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia programu Vojenské spojovacie a informačné systémy sa v termíne 2.11. – 12.11.2021 zúčastnili odbornej prípravy v Základni nasaditeľných KIS v Ružomberku.

Praktická príprava pozostávala z troch častí. V úvodnej časti zástupca veliteľa základne mjr. Lengvarský oboznámil študentov so štruktúrou útvaru, konceptom nasaditeľného komunikačného systému základne a ďalšou komunikačnou technikou nachádzajúcou sa na ZaNKIS. V druhej časti sa študenti pridali k operátorom jednotlivých technických prostriedkov, ktorí kadetom predstavili ich prevádzku a možnosti nasadenia v poľných podmienkach. V poslednej časti prípravy študenti navštívili Centrum správy nasaditeľných KIS, kde sa mohli oboznámiť s pracovnou náplňou dôstojníkov zaradených na pozíciách administrátorov technických prostriedkov systému MOKYS, ktoré im boli prezentované počas predošlých dní odbornej prípravy.

V rámci pôsobenia na ZaNKIS mali kadeti možnosť navštíviť aj Nasaditeľný modul KIS (DCM-C) 3. spojovacieho práporu Severoatlantickej aliancie - NATO, ktorý je dislokovaný v priestoroch ružomberskej základne. Veliteľ nasaditeľného modulu mjr. Borsík kadetov oboznámil s poslaním, štruktúrou modulu a používanou technikou. Záverom ich informoval o možnostiach uplatnenia príslušníkov modulu v štruktúrach NATO a o nástrahách, s ktorými sa musia vysporiadať pri plnení svojich úloh.

kadet Stanislav BOCKO    archív DCM