Drony Katedry Elektroniky boli súčasťou medzinárodného cvičenia „Tobruq Legacy 2016“ vo VVP LEŠŤ
    Učitelia z Katedry elektroniky zúčastnili medzinárodného cvičenia pozemných prostriedkov protivzdušnej obrany „TOBRUQ LEGACY 2016“ vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Cvičenie bolo organizované Vzdušnými silami OS SR ako súčasť série NATO cvičení plánovaných v roku 2016. Jednou z úloh vyplývajúcich z participácie Katedry elektroniky na cvičení bolo preveriť možnosti detekcie mini UAV, ktoré sú súčasťou technického vybavenia Katedry elektroniky, pomocou rádiolokátorov armád, ktoré participovali na tomto cvičení (USA, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Poľsko).
 
    Účasť na cvičení bola realizovaná v rámci riešenia projektu výskumu a vývoja „Detekcia bezpilotných prostriedkov a spôsob ich efektívneho ničenia pri ochrane objektov zvláštnej dôležitosti na území SR s aplikáciou pre OS SR“. V rámci cvičenia bolo vykonaných niekoľko sérií letov mini UAV v dennej a nočnej dobe za rôznych poveternostných podmienok. Okrem výsledkov v oblasti možností detekcie mini UAV pozemnými prostriedkami protivzdušnej obrany, účasť na cvičení preverila aj letové vlastnosti našich mini UAV v podmienkach cvičenia a zároveň poskytla nenahraditeľné skúsenosti v oblasti plánovania a riadenia letov a činnosti elektronických subsystémov mini UAV (navigačných systémov, optických senzorových systémov a bezdrôtových systémov).
 
    Cvičenia sa okrem našich kolegov doc. Ing. Martina MARKA, CSc., a Ing. Mariána BABJAKA, PhD., taktiež zúčastnili aj naši študenti tretieho ročníka študijného programu „Elektronické systémy“, ktorí mali príležitosť vidieť jednotlivé zbraňové systémy protivzdušnej obrany v reálnej podmienkach. Účasť študentov na cvičeniach tohto charakteru je jednou z aktivít v rámci ich vzdelávania na Katedre elektroniky. Študenti tretieho ročníka sa zanedlho stanú súčasťou dôstojníckeho zboru OS SR a niektorí z nich budú slúžiť ako velitelia alebo technici pozemných systémov protivzdušnej obrany OS SR.
  
foto: -mm-      
        Ďalšie fotografie (-ds-)foto: -ds-      
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 18380