RF Seminár firmy National Instruments na Katedre elektroniky
    Dňa 2. 11. 2016 sa na Katedre elektroniky konal seminár s názvom „RF Seminár“ ktorý bol zameraný na využitie moderných systémov softvérovo definovaných rádií (SDR). Seminár bol organizovaný v spolupráci s firmou National Instruments (SK, CZ), ktorá prezentovala technológiu softvérovo definovaných rádií a ich aplikačné možnosti v priemyselných a vojenských systémoch spracovania signálov. Softvérovo definované rádiá sú neoddeliteľnou súčasťou elektronických zbraňových systémom OS SR ako napríklad radary, rádiové spojovacie systémy, raketové systémy ale aj systémy rádiového prieskumu a elektronického boja. Na RF Seminári sa zúčastnili študenti a pedagógovia Katedry elektroniky a Katedry Informatiky, ktorí mali možnosť vidieť ukážky reálneho využitia SDR v oblasti OFDM, LTE, MIMO a ako emulátor obrazov v mobilných rádiových sieťach s využitím SDR a softvérového nástroja Labview.
 
    Študenti Katedry elektroniky majú možnosť pracovať s niektorými softvérovo definovanými rádiami, ktoré boli prezentované počas seminára aj v priebehu svojho štúdia v študijnom odbore „Elektronické zbraňové systémy“ a „Elektronické systémy“ a ako pomocné vedecké a pedagogické sily pod odborným vedením učiteľov Katedry elektroniky.
  
  
  
  
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 18380