Týždeň vedy na Katedre elektroniky
    V rámci týždňa vedy organizovanom na Akadémii ozbrojených síl dňa 8.11.2016, Katedra elektroniky zorganizovala pre študentov ukážky laboratórií a ich technického vybavenia. V rámci ukážok mali študenti možnosť zoznámiť sa s technickým vybavením „Laboratória rádiového prieskumu a spracovania signálov“, ktoré disponuje nielen modernými softvérovo definovanými prijímačmi WinRadio a softvérovo definovanými rádiami ETTUS USRP, ale aj systémami číslicového spracovania signálov ako napríklad číslicovými signálovými procesormi firmy Analog Devices a Texas Instruments a mikroprocesormi firmy ATMEL.
foto: -hg-, -mm-      
    Ďalšie ukážky prebiehali v laboratóriách „Mikrovlnovej techniky“ kde mohli vidieť merania parametrov antén a ukážky GTEM vlnovodu spolu s modernými spektrálnymi analyzátormi a osciloskopmi firiem Anritusu, Agilent a generátormi signálov Rohde & Schwarz.
foto: -hg-, -mm-      
    Študenti mali taktiež možnosť zoznámiť sa bezpilotnými prostriedkami (mini UAV), ktoré sú súčasťou technického vybavenia katedry a sú vyžívané pri riešení projektov výskumu a vývoja a študentskej vedeckej činnosti. V rámci ukážky im boli vysvetlené možnosti programovania mini UAV a ich ovládania. V závere si študenti mohli vyskúšať lietať s mini UAV.
foto: -hg-, -mm-      
    Je samozrejmosťou že laboratóriá Katedry elektroniky a ich technické vybavenie je k dispozícii študentom pre ich vzdelávanie v odbore „Elektronické zbraňové systémy“, študentsku odbornú činnosť a prípravu pre ich pôsobenie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
        Ďalšie fotografie (-ds-)      
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 18380