AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika

 
Študentská vedecká konferencia
 
19. mája 2022

 

konferencia sa koná pod záštitou prorektora pre vedu AOS
doc. Ing. Borisa ĎURKECHA, CSc.
 
 
 
© KIS AOS 2022                                     Aktualizované 17. 5. 2022