PROJEKT
7. rámcového programu Európskej únie
Safe control of non cooperative vehicles through electormagnetic means
-
Bezpečné ovládanie nespolupracujúcich vozidiel prostredníctvom elektromagnetických zariadení
 
7RP projekt

    Projekt SAVELEC je medzinárodný projekt 7. rámcového programu Európskej únie.
Projekt bol získaný v rámci výzvy FP7-SEC-2011-1 Bezpečnosť. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je členom medzinárodného konzorcia na čele s ITACA (Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas Španielsko).

Medzinárodný
vedecký projekt:
Safe control of non cooperative vehicles          through electormagnetic means (SAVELEC)
-
Bezpečné ovládanie nespolupracujúcich vozidiel prostredníctvom elektromagnetických zariadení

Číslo projektu:   285202
Konzorcium:
 
 
  

  • Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información
    y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA)
  • Deutsches Zentrum fuer Luft - und Raumfahrt e.V. (DLR)
  • MBDA IMST GmbH
  • Technological Educational Institute of Piraeus, (TEIP)
  • BCB Informática y Control S.L,
  • Statens Vag-Och Transportforskningsinstitut, (VTI)
  • Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, (OVGU),
  • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
    (AOS)
  • Hellenic Aerospace Industry SA,
Zodpovedný riešiteľ
projektu za AOS:
  doc. RNDr. František NEBUS, PhD.
Začiatok riešenia projektu:   1. 1. 2012
Ukončenie riešenia projektu:   30. 4. 2015


 
© Copyright 2012 KIS