Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 07. 2024        
 Hlavná stránka


Udalosti v roku 2017
 
   18. 12. 2017 Ocenenie učiteľa a školy
   15. 12. 2017 Ukončenie 22. ZVŠK
   15. 12. 2017 12. ročník tenisového turnaja „O putovný pohár rektora AOS“
   13. 12. 2017 Vianočná akadémia
   8. 12. 2017 Praktická výučba
   8. 12. 2017 Všeobecná vojenská príprava 17. DKAVŠ je za nami
   6.-8.12.2017 Reprezentovali nás v Budapešti
   6. 12. 2017 Do AOS prišiel Mikuláš
   1. 12. 2017 AOS v hokejovom turnaji prvá
   27. 11. 2017 Podpora rozvoja vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti
   20. 11. 2017 12. Futsalový turnaj centra vzdelávania
   4.-8.11.2017 CAX „Pegas 2017“
   24. 11. 2017 Vojenská logistika II.
   24. 11. 2017 ISOC 17 - ukončený
   22. 11. 2017 Deň otvorených dverí – november 2017
   16.-18.11.2017 Študent AOS v Rakúsku
   15. 11. 2017 Športová streľba zo vzduchovej pušky dvojíc
   14.-16.11.2017 Oponentské konanie
   11. 11. 2017 Červené maky a Deň vojnových veteránov
   9. 11. 2017 Študenti AOS na zamestnaní v Seredi
   8.-10.11.2017 Rokovanie konferencie CEFME
   8. 11. 2017 Darovali krv
   6.-10.11.2017 Erasmus+ Poľsko
   6.-9.11.2017 Týždeň vedy v AOS
   6.-9.11.2017 CAX "Zelená voda 2017"
    4. 11. 2017 Majster Slovenska v silovom trojboji je z AOS
   2.-3.11.2017 Spolupráca s ČR v oblasti simulačných technológií
   30.10.-3.11.2017 Maďari a Erasmus+ v AOS
   26.-27.10.2017 O prístupoch k príprave vojenských elít
   26.-27.10.2017 Národná a medzinárodná bezpečnosť
   25.10.2017 Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl vo florbale
   10.-12.10.2017 Návštevy zo SRN, Rumunska a USA
   10.-12.10.2017 21. ročník AKADÉMIA & VAPAC
   10.-11.10.2017 Medzinárodná vedecká konferencia „DETERIORATION, DEPENDABILITY, DIAGNOSTICS 2017“
   10. 10. 2017 22. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený
   9. 10. 2017 Noví študenti doplňujúceho pedagogického štúdia
   6. 10. 2017 Boli sme na Dukle
   4.-6.10.2017 Komunikačné a informačné technológie
   2.-6.10. 2017 Akadémia ozbrojených síl zastupuje Slovensko v NATO - STO
   29. 9. 2017 Deň Ozbrojených síl SR a otvorenie akademického roka 2017/2018
   27. 9. 2017 Návšteva z Vietnamu
   26.-28.9.2017 All Rounder 2017
   26. 9. 2017 Otvorenie kurzu ISOC 17
   25.-29.9.2017 Blonde Avalanche 2017
   25. 9. 2017 Začal sa v poradí 17. DKAVŠ
   20. 9. 2017 Strelecká príprava
   31. 8. 2017 Podpísanie memoranda
   21.-31.8.2017 Letné telovýchovné sústredenie
   25. 8. 2017 Pripomenuli sme si 73. výročie SNP
   24. 8. 2017 Ukončenie DPŠ
   11. 8. 2017 Poslední absolventi 16. DKAVŠ
   10.-14.7.2017 Detský denný tábor v AOS
   10. 7. 2017 16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností
   10.-12.7.2017 Použitie globálnych navigačných systémov GPS
   4.-7.7.2017 Pobyt víťaza 3. Olympiády o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike na Slovensku
   7. 7. 2017 Slávnostné vyradenie a promócie v akademickom roku 2016/2017
   6. 7. 2017 Inžinierske a magisterské promócie
   1.-2.7.2017 Vlčáková v atletike tretia a štvrtá
   24.-30.6.2017 Letná univerzita mladých profesionálov v AOS
   23. 6. 2017 Ukončené ďalšie kurzy 15. DKAVŠ
   22. 6. 2017 Promócie UTV v akademickom roku 2016/2017
   19.-20.6.2017 Záverečné oponentské konania
   19.-21.6.2017 Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
   20. 6. 2017 Majstrovstvá AOS v tenise
   18. 6. 2017 Výborný športový výsledok profesionálneho vojaka AOS
   16. 6. 2017 14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz ukončený
   15. 6. 2017 Ukončenie kurzu Cisco CCNA
   27.2.-9.6.2017 16. DKAVŠ končili prvé odbornosti
   15.-19.5.2017 Deň detí s vojakmi
   15.-19.5.2017 Ocenenie „AVT Young Contributor Award Spring 2017“
   25. 5. 2017 Študentská vedecká konferencia
   17.-18. 5. 2017 Výcvik kadetov aj s hádzaním granátov
   18. 5. 2017 Majstrovstvá ozbrojených síl v cezpoľnom behu
   17. 5. 2017 Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl v crossfite
   16. 5. 2017 Spolupráca s Vroclavskou univerzitou
   15. 5. 2017 Návšteva z Defense Institution Building School v Gruzínsku
   10. 5. 2017 Darovanie krvi
    4. 5. 2017 Pietna spomienka na gen. M. R. Štefánika
    26.-27.4.2017 Akreditácia AOS podľa štandardov NATO
    24.-28.4.2017 O najlepšieho delostrelca
    24. 4. 2017 "Konferencia 500"
    19.-21.4.2017 "Degradácia technických systémov"
    21. 4. 2017 AOS navštívil americký veľvyslanec
    14. 4. 2017 Ďalší absolventi 15. DKAVŠ
    9. 4. 2017 Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách
    3.-7.4.2017 Študenti APZ cvičili v simulačnom centre
    3.-6.4.2017 Veliteľsko-štábne cvičenie „Modrý vánok 2017“
    5. 4. 2017 Za plk. gšt. doc. Ing. Štefanom Jagerčíkom, CSc.
    4. 4. 2017 Spomínanie na obete vojen a vojnové udalosti
    30.-31.3.2017 Študentka AOS dvojnásobná majsterka OS SR v stolnom tenise
   30. 3. 2017 AOS udelila čestný doktorát
   29. 3. 2017 Športový deň rektora s medzinárodnou účasťou
   20.-24.3.2017 Ukončenie kurzu Vyzbrojovanie I
   23. 3. 2017       11. futsalový turnaj centra vzdelávania
   20.-24.3.2017 CAX "Hell Storm 2017"
   17. 3. 2017 Ukončenie 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
vo vojenskej odbornosti G30 - ženijná podpora a EOD
   10. 3. 2017 Za genpor. v. v. Antonom Muržicom
   10. 3. 2017 Výučba v predmete "Metodika prípravy jednotiek"
    8. 3. 2017 Prezentácia na katedre strojárstva
    7. 3. 2017 "Čo ja viem"
   6. 3. 2017 Rumunskí študenti v AOS
    6. 3. 2017 14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz otvorený
   28. 2. 2017 Začal sa v poradí 16. DKAVŠ
   21.-24.2.2017 Výcviková synchronizačná konferencia 2017
   24. 2. 2017 15. DKAVŠ v ďalších odbornostiach ukončilo 40 absolventov
   23. 2. 2017 Jubilejný odborný seminár
   18. 2. 2017 Prezident SR navštívil AOS
   13.-17.2. 2017 Blokový výcvik
   18. 2. 2017 Vlčáková strieborná
   18. 2. 2017 Bál AOS
   10. 2. 2017 DKAVŠ ukončili ďalšie odbornosti
   6.-9. 2. 2017 V AOS cvičil 13. mechanizovaný prápor
   2.-3. 2. 2017 O spolupráci s Univerzitou vojenských štúdií
   3. 2. 2017 Ukončenie historicky posledného VODK
   2. 2. 2017 Položili veniec k pomníku v Okoličnom
   31. 1. 2017 Bulharskí študenti v AOS
   30.1.-1.2.2017 CAX "ROLE 1 2017"
   26. 1. 2017 Študenti AOS - účastníci Memoriálu Michala Štanga
   20. 1. 2017 Ukončenie 15. DKAVŠ
   18. 1. 2017 Vojenský výcvik a deň otvorených dverí
   18. 1. 2017 Majstrovstvá AOS v malom futbale
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5633)