Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka
Výstavný veľtrh obrannej techniky IDEB 2022

Výstavný veľtrh obrannej techniky IDEB 2022
 
    V dňoch 10. – 12. 5. 2022 sa na bratislavskom výstavisku Incheba uskutočnil už 9. ročník výstavy obrannej techniky - IDEB 2022. Výstava zahŕňala novinky v oblasti bezpečnostného a obranného priemyslu, vrátane exponátov novej bojovej techniky Ozbrojených síl SR, dynamické ukážky ozbrojených síl, výstavu vojenskej techniky z rôznych krajín, vrátane helikoptér Black Hawk, obrneného vozidla Patria, Zetor i Gerlach. Nechýbala prezentácia výrobkov domácich aj zahraničných spoločností obranného priemyslu, na čom sa aktívne podieľala aj naša Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). Priestor bol venovaný i otázkam kybernetickej bezpečnosti, v čom AOS plní svoju špičkovú, národnú, expertnú, vedeckú a vzdelávaciu úlohu.
    
    Prezentácia obrannej techniky IDEB 2022, je platformou, ktorá spája produkty bezpečnostného a obranného priemyslu s inováciami a modernými prístupmi v tejto oblasti. K najdôležitejším exponátom sa radili produkty obrannej techniky a kybernetickej bezpečnosti vrátane nových spôsobilostí v prostredí ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek. Medzinárodný veľtrh sa stal jedinečnou príležitosťou nielen na prezentáciu Akadémie ozbrojených síl, ale tiež miestom na nadväzovanie a posilňovanie vzájomnej spolupráce v oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti na domácej aj medzinárodnej úrovni.
    
    Akadémiu ozbrojených síl na predmetnej výstave reprezentoval desaťčlenný tím v zložení Danka Spilá, Ladislav Záhradník, Roman Markovič, Marek Marcinčin, Marek Krajči, Juraj Groma, Pavol Lukášik, Michal Turčaník, Lukáš Čulman a Boris Ďurkech.
    
Foto k článku 1     Foto k článku 2
    
    Na tohtoročnom 9. ročníku sa zúčastnilo viac ako 100 vystavovateľov z 15 krajín. Náš tím prezentoval praktické ukážky a videá zo života našich študentov, ako napríklad: ukážku základných techník boja zblízka a vojensko-praktického lezenia, videoprezentáciu špeciálnej telesnej prípravy kadetov AOS, sebaobrany, raftingu, prekonávanie prekážkovej dráhy, ukážky zo zimného aj letného poľného sústredenia kadetov či medzinárodné preteky vo vojenskom viacboji All Rounder. Návštevníci mohli vidieť praktickú ukážku virtuálnej simulácie využívanú na AOS a simulačné techniky na stupni družstvo a čata, s ukážkou 3D simulácie vybraných krízových situácií.
    
Foto k článku 3     Foto k článku 4
    
    Špeciálny záujem verejnosti v stánku AOS bol o realizáciu somatometrického merania ľudského tela u jednotlivcov (telesná hmotnosť, % telesného a viscerálneho tuku, objem svalovej hmoty, kostnej hmoty, celkovej vody v tele, BMI a aktivity metabolizmu), pričom na základe dosiahnutých výsledkov im bolo poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti životného štýlu, dietológie a celkového stavu pohybového aparátu ľudského tela. Táto diagnostika somatometrických parametrov je vykonávaná aj u kadetov v rámci vedeckej úlohy, ktorú plní katedra telesnej výchovy a športu.
    
Foto k článku 5     Foto k článku 6
    
    Návštevníkov výstavy zaujala i reálna možnosť vyskúšať si nácvik základných horolezeckých techník na visiacom lane s krátkym praktickým výcvikom v lezení na lane až do výšky cca 6 metrov a s možnosťou využitia jednoduchého výcviku s aplikáciou špeciálnej horolezeckej uzlovej techniky, ktorý bol vykonávaný pod odborným dohľadom certifikovaného inštruktora z katedry telesnej výchovy a športu.
    
Foto k článku 7     Foto k článku 8
    
    Úzky okruh technicky zdatných návštevníkov upútalo laboratórium na tribo diagnostiku, ale i prístroje na meranie chemických vlastností a na meranie hustoty kovových častíc, či laboratórium na meranie viskozity kvapalín s možnosťou reálneho vyhodnocovania napr. bodu tuhnutia nemrznúcej zmesi v motoroch automobilov, či ukážka kontrolných meraní hustoty elektrolytu v batériách a bodu tuhnutia nemrznúcej zmesi v ostrekovačoch predných skiel.
    
    Z prezentovaných technických exponátov AOS určite najviac zaujal humanoidný robot z katedry informatiky, či pokusné robotické vozidlo typu BVP/BMP a výskumný podvozok so špeciálnym pohonom typu „screw drive“ z katedry strojárstva, či testovací dron reálne využívaný na detekciu, meranie refrakcie radarových vĺn a pri testovaní pohybu dronov, čo vo svojej vedeckej úlohe skúmala a merala katedra elektroniky. Na úspešnú detekciu dronov bol využitý aj špecializovaný prehľadový rádiolokátor pracujúci na princípe mikrovlnného žiarenia. Spomínaný vedecký výskum detekcie dronov tvoril oblasť možnej budúcej spolupráce AOS s prestížnymi medzinárodnými spoločnosťami obranného priemyslu na domácej aj zahraničnej scéne, o čom svedčí fakt, že AOS dostala počas výstavy niekoľko ponúk na možnú vedecko-technickú spoluprácu v predmetnej oblasti ako aj v oblasti simulácií, ktoré budú aj s podporou MO SR v blízkej budúcnosti realizované (pravdepodobne formou nového vedeckého kontraktu SEMOD MO SR pre AOS).
    
Foto k článku 9     Foto k článku 10
    
    Počas slávnostného otvorenia výstavy IDEB navštívilo stánok AOS viacero VIP návštevníkov za účasti premiéra, predstaviteľov vlády SR a poslancov parlamentu. Promo stánok AOS navštívil i minister obrany Jaroslav Naď sprevádzaný ministerkou obrany ČR Janou Černochovou, ktorí zhodne ocenili aktuálnu úroveň prebiehajúcej spolupráce medzi AOS a Univerzitou obrany v Brne a potvrdili pokračovanie tejto spolupráce i v budúcnosti.
    
    „Záujem odbornej verejnosti smerovaný voči AOS na výstave obrannej techniky IDEB 2022 opätovne potvrdil, že AOS je považovaná nielen za seriózneho a spoľahlivého partnera na vedeckú spoluprácu, ale takisto aj tú skutočnosť, že AOS je na národnej a medzinárodnej úrovni vnímaná ako silná základňa expertov v oblasti elektroniky, rádiolokátorov, virtuálnej simulácie, tribo-diagnostiky, strojárenstva, IT techniky, Cyber defense, ale takisto aj techník špeciálneho vojenského výcviku a fyzickej prípravy kadetov“, zhodnotil akciu prorektor pre vedu doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc.
  
        Ďalšie fotografie   text: doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)