Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 25. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Diversity Icebreaker - seminár na ISOCu
 
    Dňa 26. septembra 2014 sa v priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) v AOS konal historicky prvý seminár v podmienkach OS SR na tému "Diversity Icebreaker".

    Cieľom zamestnania bolo pomôcť účastníkom so sebauvedomovanou improvizáciou i vzájomným porozumením ostatných členov tímu a zároveň podporiť komunikáciu a spoluprácu v medzinárodných tímoch s reakciou na rôzne modelové situácie.

    Riadiacim zamestnania bol výkonný riaditeľ Bjorn Z. Ekelund, certifikovaný psychológ, MBA, z Human Factors AS, Oslo (Nórsko) ako jediný autor štúdie Diversity Icebreaker. Jeho vystúpenie podporili prof. Dr. Kazum Matoba z Fakulty humanitných vied Univerzity Bundewehru, Mníchov, (Nemecko) a asistent Alexander Patzold z rovnakej nemeckej inštitúcie.

    Seminár prebiehal v anglickom jazyku a bol rozdelený do dvoch častí.

    V prvej časti bol obsiahnutý samostatný Diversity Icebreaker. V nej boli účastníci, na základe vyplnených dotazníkov, zadelení do skupín, rozlíšených farbami - modrou, zelenou a červenou. Každá z farieb predstavovala iný okruh vlastností špecifických, resp. spoločných pre danú skupinu. V jej priebehu boli vykonané cvičenia na komunikačné aktivity zamerané na „odlišnosť - rozdielnosť“, a to v rámci skupín, ale aj medzi samotnými skupinami, po čom nasledovalo predstavenie osobnostnej tímovej pyramídy a jej potenciálny rozvoj.

    Druhá časť seminára bola orientovaná najmä na tieto témy: „Ako kultúra ovplyvňuje členov tímu, a to najmä v medzinárodnom prostredí“, „Ako sa dozvedieť dôležité kultúrne rozdiely“ a „Ako pracovať v citlivom medzinárodnom prostredí“.

    Cvičenia v tejto časti boli zamerané na zlepšenie empatie, vzťahov, vedomostí a tolerancie v skupinách. Celodenné zamestnanie vyvrcholilo spoločným vyhodnotením tejto aktivity (AAR).

    Konštatovalo sa, že Študenti ISOCu počas seminára mali možnosť naučiť sa tímovej práci, budovaniu tímu v medzinárodnom prostredí, správne komunikovať s inými ľuďmi, s ľuďmi inej kultúry s inými skúsenosťami i rozdielnym správaním.

    Diversity Icebreaker bol úspešne ukončený premenou zhluku skupiny rôznych ľudí na príslušníkov „rodiny“ ISOC.
  
  
  
    kpt. Ing. René Hečko    
foto: kpt. Ing. René Hečko    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (6268)