Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Pasívne rádiotechnické systémy v OS SR
 
    Po roku 2008, kedy bola ukončená rozsiahla modernizácia kompletov rádiotechnického prieskumu KRTP-81 Ramona a KRTP-86 Tamara, sa tieto systémy stali špičkou v oblasti elektronickej výzbroje OS SR. Použitie najmodernejších technológií a metód si preto vyžaduje od obslužného personálu kvalitnú odbornú pripravenosť v širokých oblastiach elektrotechniky, rádiotechniky, informačných a komunikačných technológií.

    Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl prakticky od svojho vzniku ponúka a odborne garantuje kurz zameraný na odbornú technickú prípravu technikov, operátorov a odborných funkcionárov štábov, ktorí sa podieľajú na prevádzke systémov a vyhodnocovaní výsledkov rádiotechnického prieskumu (ELINT). Zatiaľ ostatný kurz „Pasívne rádiotechnické systémy“ sa uskutočnil v dňoch 7. – 11. apríla 2014. Zúčastnilo sa ho 6 profesionálnych vojakov z jednotiek a útvarov OS SR. Pre účastníkov kurzu pripravili jeho hlavní lektori doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD. a doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD. v spolupráci s ďalšími prednášajúcimi sériu odborných prednášok, zameraných na princípy činnosti a konštrukciu pasívnych rádiotechnických systémov, ich prevádzku a technické ošetrovanie. Osobitná pozornosť bola venovaná problematike technickej analýzy signálov. Súčasťou kurzu bola taktiež prednáška Ing. Jany Staroňovej z Centra vzdelávania AOS venovaná aktuálnym problémom bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach.

    V záverečnej časti kurzu účastníci absolvovali výcvik na trenažéri elektronického prieskumu formou riešenia praktických prieskumných úloh. Absolventom kurzu boli vydané osvedčenia o absolvovaní.
  
  
    text: -jo-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)