Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Príslušníci vojenskej polície na kurze v CV/ISOC
 
    V priestoroch medzinárodného kurzu ISOC (International Staff Officers Course) Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl sa uskutočnil v dňoch 10. – 21. februára 2014 v poradí piaty krátkodobý odborný kurz pre príslušníkov Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (MNMPBAT) s názvom "Plánovací a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia".

    Rozdelený bol do dvoch týždňov. Prvý týždeň (10. – 14. 2. 2014) sa ho zúčastnilo 16 príslušníkov vojenskej polície z troch krajín - Poľska, Českej republiky a Slovenska. Druhý týždeň ( 17. – 21. 2. 2014) to bolo 11 príslušníkov vojenskej polície z troch krajín – Poľska, Chorvátska a Slovenska. Program kurzu bol prispôsobený špecifikám vojenskej polície a viedli ho 3 inštruktori ISOC, kpt. Ing. René Hečko, kpt. Ing. Roman Kráľ a kpt. Ing. Martin Chovanec, PhD., v anglickom jazyku s dôrazom na plánovací a rozhodovací proces.

    Slávnostné odovzdanie certifikátov a ukončenie kurzu vykonali riaditeľ Centra vzdelávania AOS plk. Ing. Róbert Totkovič a veliteľ kurzu ISOC pplk. Ing. Jozef Wesselényi.
  
  
  
        Ďašie fotografie   Magdaléna Ursínyová    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3798)