Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Začal v poradí 11. DKAVŠ
 
    Dňa 6. 10. 2014 bol na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (AOS) pplk. Ing. Milanom Švrlom slávnostne otvorený 11. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).

    V súlade s potrebami OS SR sa pre kariéru profesionálneho vojaka v hodnostnom zbore dôstojníkov rozhodlo 50 absolventov civilných vysokých škôl, ktorí pred nástupom do DKAVŠ absolvovali základný vojenský výcvik v Prápore výcviku Martin.

    Cieľom programu vzdelávania a výcviku kurzu je pripraviť všestranne vzdelaných budúcich dôstojníkov, ktorí disponujú odbornými, technickými, taktickými a vodcovskými schopnosťami, zručnosťami, vedomosťami a spoločenským vystupovaním. Dokážu pôsobiť v komplexnom, nevyspytateľnom a rýchle sa meniacom prostredí a sú schopní vybudovať efektívne tímy v procese nepretržitých organizačných a technologických zmien. Na príprave budúcich dôstojníkov sa budú podieľať príslušníci Centra vzdelávania AOS, katedier AOS, katedry Urgentnej zdravotnej starostlivosti Prešovskej univerzity, ale aj špecialisti z útvarov a zariadení OS SR. V priebehu kurzu účastníci absolvujú aj praktické zamestnania z taktickej, metodickej, ženijnej prípravy a splnia vybrané cvičenia v streľbe z ručných zbraní. Dôraz je položený tiež na problematiku mediálnej komunikácie, spoločenského protokolu, vodcovstva, psychológie a práva. Výcvik v kurze vyvrcholí dvojstranným skupinovým cvičením s podporou simulačných technológií (CAX) v Simulačnom centre AOS.

    Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky a splnení všetkých podmienok v súlade s programom kurzu, budú jeho absolventi slávnostne pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti.
  
  
        Ďašie fotografie   kpt. Ing. Juraj Oginčuk    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3798)