Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Kurz C2-SYS-TS
 
    V priestoroch Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 7. - 11. apríla 2014 uskutočnilo základné školenie užívateľov C2-SYS-TS. Cieľom školenia bolo zabezpečiť prípravu personálu na automatizovaný výkon funkcií v štruktúre štábu prostredníctvom nástrojov C2.

    „Systém C2-SYS–TS je základným stavebným prvkom systému velenia a riadenia (Command and Control – C2) Pozemných síl OS SR na taktickej úrovni. Predstavuje jeden z nových prístupov napĺňania cieľov zabezpečovania systémového a komplexného riešenia automatizácie procesov velenia a riadenia vojsk v podmienkach OS SR, v zahraničných misiách a v bojovej činnosti jednotiek,“ povedal prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., garant kurzu a dodal, že úlohou C2-SYS–TS je tímová práca štábu, zdieľanie spoločnej množiny informácií, jej distribuovanie medzi veliteľskými stupňami. Pričom na zabezpečenie kompatibility sa využíva metodika a štandardizované postupy štábov v armádach krajín NATO.

    "Využitie uvedeného systému v štáboch práporov a brigád, ale aj veliteľmi rôt, čiat a družstiev, je závislé na dôkladnej príprave jednotlivcov a skupín," zdôraznili lektori tejto vzdelávacej aktivity prof. Štulrajter a kpt. Ing. Boris Matej.

    Na školení sa zúčastnilo 15 profesionálnych vojakov, poddôstojníkov a dôstojníkov, rôznych stupňov velenia a riadenia z Generálneho štábu OS SR, útvarov Pozemných síl OS SR a z Vojenskej polície, ktorí na záver dostali osvedčenie o absolvovanom vzdelaní.
  
  
  
    text: -jš-, -hg-    
foto: prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3802)