Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka

Kľúčové kompetencie manažéra
 
    V intenciách citátu Horatiusa „Ľudská prirodzenosť túži po nových veciach“ sa v termíne od 27. do 29. januára 2014 uskutočnil na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši v rámci krátkodobých odborných kurzov, ktoré už tradične organizuje katedra manažmentu - 1. modul „Základy manažmentu“. Na kurze sa zúčastnili profesionálni vojaci a zamestnanci z OS SR.

    Garantom vzdelávacej aktivity bola doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. Program kurzu bol v rámci troch dní orientovaný najmä do oblastí základov manažmentu, koncepcií manažmentu a manažmentu v 21. storočí. V jednotlivých dňoch kurzu mali záujemci možnosť poznať a podrobne analyzovať jednotlivé funkcie manažmentu: plánovanie, organizovanie, kontrolovanie a rozhodovanie. V rámci manažérskeho tréningu spoznali svoj manažérsky štýl, bilanciu svojich výkonov, ako aj svoje spôsobilosti a kompetencie pri riadení procesov a vedení ľudí. Lektori kurzu boli: prof. Ing. Milan Sopóci, PhD., doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., Ing. Lubomír Belan, PhD., PhDr. Jaroslav Nekoranec, PhD. a Ing. Ondrej Kredátus, PhD.

    Spätná väzba poukázala na kvalitu získaných teoretických vedomostí a praktických zručností v každodennej praxi. Prínosom kurzu bola najmä účasť vedúcich aj podriadených z jedného pracoviska, čo zákonite zvýšilo kvalitu manažérskej práce. Na záver kurzu jeho absolventi dostali osvedčenie o absolvovanom vzdelaní.
  
  
  
    doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.    
Katedra manažmentu AOS    
foto: Ing. Lubomír Belan, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4196)