Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Kurz projektových manažérov
 
    V týždni od 2. do 6. júna 2014 sa uskutočnil na Katedre manažmentu Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši kurz „Projektový manažment“, určený pre projektových manažérov a členov projektových tímov. Garantom vzdelávacej aktivity bol Ing. Lubomír Belan, PhD. Kurzu sa zúčastnilo 11 zamestnancov z MO SR a vojenských útvarov OS SR.

    Obsah kurzu bol rozčlenený do 5 dní a jeho absolventi mali možnosť zoznámiť sa s problematikou definovania a spracovávania požiadavky na projekt, hodnotenia realizovateľnosti a detailného plánovania projektu. V kurze prednášal rad pedagógov a odborníkov z AOS, MO SR a z Univerzity obrany Brno.

    Konkrétnu softvérovú podporu v projekčnej činnosti prezentoval v kurze prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. z katedry informatiky. Otázky finančného manažmentu v projektovom manažmente priblížila účastníkom Ing. Soňa Jirásková, PhD. z katedry manažmentu a problematiku zásad efektívnej komunikácie v projektovom manažmente prednášala Ing. Ivana Nekvapilová, Ph.D z Univerzity obrany z Brna. Aplikáciu poznatkov z praxe doplnilo aj vystúpenie Ing. Stanislava Minarecha zo Sekcie modernizácie a podpory MO SR, ktorý sa zaoberal témou „Projektové riadenie v rezorte ministerstva obrany“.

    Zámerom realizátorov kurzu bolo naučiť účastníkov nielen teoreticky zdôvodniť, ale aj prakticky používať zásady projektového riadenia v praxi.

    Samotní účastníci tejto vzdelávacej aktivity vysoko hodnotili veľké množstvo praktických cvičení s možnosťou overiť si získané teoretické poznatky a skúsenosti z práce v projektovom tíme. Na záver kurzu obdržali nielen osvedčenie o jeho absolvovaní, ale aj kompletný študijný materiál k preberanej problematike.
  
  
    Ing. Lubomír Belan, PhD.    
Katedra manažmentu AOS    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)