Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka

Ochrana životného prostredia vo vojenskej sfére
 
    Odborný kurz „Manažment ochrany životného prostredia v Ozbrojených silách SR“ má v Akadémii ozbrojených síl (AOS) už svoju tradíciu. Začala sa písať v marci 2012 a jej tvorcom je katedra manažmentu. Odvtedy sa kurz s organizačnou podporou Centra vzdelávania AOS koná dvakrát ročne (jar, jeseň) a prináša účastníkom potrebné a aktuálne informácie z enviromentálnej oblasti.

    V poradí piaty kurz sa konal v AOS v dňoch 13. - 14. marca 2014 a zúčastnilo sa ho 9 profesionálnych vojakov a zamestnancov z VÚ Trebišov, Bratislava, Levice, Trenčín a Lešť. Kľúčová lektorka kurzu Ing. Milota Kustrová, PhD. zaradila v jeho skladbe tematické informácie o východiskových strategických dokumentoch ochrany životného prostredia v EÚ, NATO, v Ozbrojených silách SR, zaoberala sa hodnotami prírodných chránených území vo vojenských obvodoch, enviromentálnym manažérskym systémom v OS SR, odpadovým hospodárstvom v rezorte a problematikou likvidácie starých enviromentálnych záťaží. Analyzovala enviromentálne aspekty vojenského výcviku a negatívne vplyvy použitia ZHN na životné prostredie.

    Na záver kurzu, ktorý formálne obsiahol prednáškový, audiovizuálny, diskusný panel a záverečný seminár, dostali jeho účastníci osvedčenie o jeho absolvovaní.

    Lektorka Ing. Milota Kustrová, PhD. k podujatiu uviedla: „Kurzu sa zúčastňujú tí príslušníci rezortu obrany, ktorí prichádzajú pri výkone svojich funkcií do priameho kontaktu s enviromentálnou problematikou a tiež tí, ktorí sa zasadzujú za kvalitu životného prostredia v OS SR.“
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4197)