Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Etiketa manažéra
 
    „Kľúčové kompetencie manažéra“ - vzdelávací kurz so 6 tematickými modulmi úspešne organizuje Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl už deviaty rok (prvý kurz sa konal v roku 2006).

    V dňoch 6. - 8. októbra 2014 sa konal 4. modul tohto kurzu, ktorý bol zameraný na „etiketu manažéra“. Zúčastnilo sa ho 13 profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení OS SR, ktorí boli vzdelávaní teoreticky i prakticky v základoch etikety, biznis protokole, zamestnaneckej etikete, spoločenskom oblečení, vojenskom, diplomatickom a štátnom protokole. Získané vedomosti si utvrdzovali v praktickej ukážke stolovania v priestoroch Hotelovej školy Lipt. Mikuláš - v reštaurácii Mladosť, v simulovanom tréningu manažérskych zručností a v zásadách spoločenského styku a konverzácie. Garantom modulu bola doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. z Katedry manažmentu AOS.

    Tím odborných lektorov tvorili: brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., PhDr. Nataša Valentová, Ing. Lubomír Belan, PhD., (všetci AOS) a PhDr. Iveta Grešová (Hotelová škola Lipt. Mikuláš).

    Garantka tohto vzdelávacieho modulu povedala: „Príslušníci OS SR by mali poznať zásady etikety a protokolu - vedieť ich aplikovať do konkrétnych podmienok vojenskej organizácie.“
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)