Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Kurz operátorov a administrátorov rádiových technológií Tadiran
 
    Postupná modernizácia komunikačných systémov a ich zavedenie aj v 2. mb Pozemných síl OS SR si vyžaduje vyškolenie operátorov a administrátorov rádiových technológií Tadiran. K napĺňaniu uvedenej modernizácie prispela aj Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ktorá na základe požiadavky veliteľstva Ps OS SR zrealizovala krátkodobý odborný kurz prostredníctvom Centra vzdelávania AOS. Kurz sa uskutočnil od 6. - 13. júna 2014 pre 30 operátorov a administrátorov z veliteľstva 2. mechanizovanej brigády, 22. mechanizovaného práporu, práporu logistickej podpory a samohybného delostreleckého oddielu. V kurze prednášali a výcvik viedli doc. Ing. Martin Marko, CSc. a Ing. Marián Babjak, PhD. z Katedry elektroniky AOS.

    Cieľom odborného kurzu po osvojení si nevyhnutnej teórie zameranej na nové druhy modulácií, metód rozprestretia spektra a procesov automatizácie nadviazania spojenia, bolo zvládnutie prevádzkových možností rádiových staníc PNR 500, CNR 9000 a HF 6000, vrátene ich programovania. V rámci tejto úlohy sa uskutočnilo praktické precvičenie spojenia na krátke vzdialenosti v areáli AOS. Aby odborná príprava absolventov kurzu bola komplexná, učitelia využili spôsob názorného zabudovania vnútorného komunikačného zariadenia COMTAG a rádiových technológií do bojových vozidiel tak, ako je to už realizované v 1. mechanizovanej brigáde. Okrem iného bola v kurze riešená otázka možnosti spolupráce rádiových staníc s klasickou rádiovou technikou a mobilným komunikačným systémom MOKYS.

    Riaditeľ Centra vzdelávania AOS plk. Ing. Róbert Totkovič na záver vyslovil presvedčenie, že účastníci kurzu svojimi vedomosťami prispejú k dosiahnutiu vyšších spôsobilostí v komunikačnej podpore systému velenia a riadenia. Spolu s vedúcim Katedry elektroniky AOS prof. Ing. Jánom Kurtym, PhD. odovzdal účastníkom kurzu osvedčenia o jeho absolvovaní.
  
  
    text a foto: doc. Ing. Martin Marko. CSc.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3802)