Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Základy pedagogiky
 
    Katedra spoločenských vied a jazykov (SVaJ) a Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovali v dňoch 6. - 10. októbra 2014 kurz „Základy pedagogiky“. Zúčastnilo sa ho 7 profesionálnych vojakov z útvarov OS SR, ktorí sa zaoberajú organizáciou, plánovaním a vedením vojenského vyučovania a výcviku.

    Dôraz v kurze bol položený na problematiku vojenskej didaktiky, pedagogickú komunikáciu, psychológiu základov učenia a vyučovania. V praktickej časti kurzu sa účastníci zaoberali otázkami zvládnutia stresu pri výcviku. Garantom kurzu bol vedúci katedry SVaJ doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Na záver kurzu poskytli účastníci lektorom spätnú väzbu o konkrétnej situácii pri výcviku, o svojich skúsenostiach v útvaroch OS SR. Väzba prispeje k zdokonaleniu obsahovej a procesuálnej stránky kurzu v budúcom roku. Okrem garanta boli lektormi kurzu PhDr. Miroslav Kmošena, PhD. a PhDr. Mária Martinská, PhD., ktorí na záver kurzu podotkli: „Kurz pôsobí motivačne na účastníkov, ktorí majú možnosť ďalej študovať túto problematiku v pripravovanej DPŠ (Doplnkové pedagogické štúdium), ktoré má v AOS obnovenú akreditáciu a od septembra 2015 začne nový beh“.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)