Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Kurz o správnom konaní
 
    Odborný kurz „Správne konanie v 1. stupni“ realizovala Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl v dňoch 15. - 16. apríla 2014.

    Zúčastnilo sa ho 12 príslušníkov Ozbrojených síl SR a zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií pôsobiacich v rezorte obrany poverených agendou, ktorá obsahuje akty správneho práva.

    Zameraný bol na procesné postupy získavania podkladov pre rozhodnutia správnych orgánov, proces vyhodnocovania dôkazov a vymedzenia právnych predpisov, ktoré musia byť povinnou súčasťou v rozhodnutiach.

    Taktiež bol dôraz kurzu položený na náležitosti odôvodňovania rozhodnutí, predovšetkým, čo sa týka predmetu konania.

    „V neposlednom rade boli v kurze rozobraté aj náležitosti poučení o opravných prostriedkoch“, povedal jeho odborný lektor JUDr. Miroslav Hrášok.

    Účastníci tejto vzdelávacej formy vyslovili na záver názor, že je potrebné pripraviť analogické školenie aj k problematike dvojinštančnosti správneho konania, ktoré by malo byť zamerané na procesné postupy odvolacích orgánov.

    Na realizácii kurzu sa organizačne podieľalo Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3798)