Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

9. Práporčícky kurz otvorený
 
    Riaditeľ Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) plk. Ing. Róbert Totkovič slávnostne otvoril 3. júna 2014 v poradí 9. Práporčícky kurz, ktorý toto centrum organizačne zabezpečuje. Účastníkom kurzu poprial veľa úspechov v štúdiu. Zdôraznil, že tento kurz je posledným práporčíckym kurzom, pretože Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ruší práporčícky zbor v OS SR. Účastníci tohto kurzu si v rámci 4 týždňového denného štúdia v termíne od 2. - 27. júna 2014 doplnia vzdelanie v nosných moduloch - riadenie ľudských zdrojov, bezpečnosť a obrana, vojenské operácie a technické zabezpečenie prevádzky pozemného vojska a techniky.

    9. Práporčícky kurz obsiahne témy histórie a vojenskej súčasnosti, základov manažmentu a plánovania, vojenského práva a doktrín, ale aj témy týkajúce sa vojenskej výzbroje a techniky a jej údržby, prevádzky v podmienkach ozbrojených síl.

    Kurz budú odborne zabezpečovať učitelia z odborných katedier AOS, lektori CV a zástupcovia OS SR. Jeho účastníci absolvujú aj prípravu v ŠPE (Školiacom pracovisku elektrotechnikov), ktorá bude zameraná na bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a inštaláciách.

    Do 9. Práporčíckeho kurzu nastúpilo 7 vojakov v práporčíckych a poddôstojníckych hodnostiach, ktorých vybral Odbor personálneho manažmentu Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR. Po ukončení kurzu budú absolventi zaradení na technické funkcie v rámci OS SR.
  
  
        Ďalšie fotografie   kpt. Ing. Juraj Oginčuk    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3798)