Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka


Ukončenie kurzu VODK pre odbornosť vojenské zdravotníctvo
 
    V organizačnej pôsobnosti Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl bola 7. februára 2014 ukončená odborná príprava 10 príslušníkov Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu (VODK). 7 absolventi budú zastávať pozície v špecializácii všeobecný lekár a odborník na organizáciu vojenského zdravotníctva, 2 v špecializácii odborník v zdravotníctve a jedna absolventka bola pripravená na špecializáciu farmaceut. Ich vzdelávanie a výcvik riadili príslušníci Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku a Veliteľstva vojenského zdravotníctva Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Ružomberku. Samotný výcvik bol vedený pracovníkmi Úradu hlavného lekára Ružomberok – pracovisko Liptovský Mikuláš.

    Osvedčenie absolventom kurzu odovzdal riaditeľ centra vzdelávania plukovník Ing. Róbert Totkovič v prítomnosti náčelníka oddelenia odborných kurzov podplukovníka Ing. Milan Švrla náčelníka oddelenia výcviku, vzdelávania a špeciálnej prípravy Úradu hlavného lekára mjr. Ing. Jána Halaja.

    Absolventi VODK musia mať ukončenú vysokoškolskú kvalifikáciu, museli zvládnuť základný vojenský výcvik a Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, kde získali prvú dôstojnícku hodnosť. Ukončením VODK nastupujú do výkonu odborných funkcií v útvaroch a zariadeniach OS SR podľa svojej špecializovanej kvalifikácie a odbornej praxe, ktorú vykonávali v rámci VODK.
  
  
        Ďašie fotografie   kpt. Ing. Peter Gerec, PhD.    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)