Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka

Absolventi VODK 2014
 
    Po dennom štúdiu na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) sú Dôstojnícky kurz pre absolventov (civilných) vysokých škôl (DKAVŠ) a Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) v akadémii ďalším spôsobom doplňovania dôstojníkov pre potreby Ozbrojených síl SR. Proces samotného doplňovania dôstojníkov z radov civilov začína regrutáciou na voľné funkcie v OS SR. Uchádzač musí mať dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prvého resp. druhého stupňa a zároveň musí spĺňať ďalšie požiadavky OS SR. V akadémii absolvuje DKAVŠ, kde získa dôstojnícku hodnosť poručík a následne nastupuje do VODK, kde je pripravovaný pre špecifiká svojej vojenskej odbornosti a špecializácie. Špecifickú prípravu v zmysle požiadaviek OS SR po organizačnej stránke pružne zabezpečuje Centrum vzdelávania AOS.

    Ako ukazuje súčasná prax, promptná potreba dôstojníka - poručíka v OS SR dospela tak ďaleko, že počty zregrutovaných uchádzačov (absolventov civilných vysokých škôl) sa každoročne zvyšujú dynamickým tempom, a to aj v odbornostiach ako napr. G10, G30, G40, L10, C10 a C20, ktoré v priebehu rokov 2010 – 2012 neboli v príprave dôstojníka v kurzoch VODK zastúpené.

    Aj v týchto odbornostiach sa pripravovalo v roku 2014 vo VODK 48 poručíkov OS SR:
 - vojenské zdravotníctvo (H10) dňa 7. februára 2014 kurz ukončili 10 absolventi v rozsahu 144 hodín,
 - personálny manažment (M10) dňa 21. februára 2014 kurz ukončila 1 absolventka v rozsahu 224 hodín a dňa 28. februára 2014 ukončila kurz 1 absolventka v rozsahu 256 hodín,
 - ochrana utajovaných skutočností (C20) dňa 28. februára 2014 ukončili kurz 2 absolventi v rozsahu 288 hodín,
 - právna služba (S11) dňa 7. marca 2014 ukončili kurz 2 absolventky v rozsahu 284 hodín,
 - radiačná, chemická a biologická ochrana (G40) dňa 7. marca 2014 ukončili kurz 2 absolventi v rozsahu 290 hodín,
 - mechanizovaná a tanková vojenská odbornosť (G10) dňa 12. marca 2014 ukončili kurz 4 absolventi z 5 účastníkov v rozsahu 294 hodín,
 - logistika (L10) dňa 14. marca 2014 ukončili kurz 4 absolventi v rozsahu 265 hodín,
 - komunikačné a informačné systémy (C10) dňa 4. apríla 2014 ukončili kurz 3 absolventi v rozsahu 374 hodín,
 - finančno-ekonomická služba (S14) dňa 4. apríla 2014 ukončili kurz 3 absolventi v rozsahu 433 hodín,
 - ženijná vojenská odbornosť (G30) dňa 4. apríla 2014 ukončili kurz 4 absolventi v rozsahu 433 hodín.

    Mladí poručíci po ukončení tejto odbornej prípravy nastúpili do útvarov a zariadení OS SR, kde vykonávajú funkcie v absolvovaných odbornostiach.

    U ostatných príslušníkov leteckých odborností VODK pokračuje do mesiaca júl.
  
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: npor. Ing. Ivan Šmihovský    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4196)