Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

VODK pre absolventov AOS 2014
 
    Dňa 25. 7. 2014 bol ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre absolventov AOS. Kurz bol realizovaný v dvoch fázach. Prvá fáza bola vykonaná pre jednotlivé odbornosti v čase vysokoškolskej prípravy príslušnými katedrami akadémie, počas ktorej študenti absolvovali i odbornú prax v útvaroch a zariadeniach OS SR. Spoločná časť v termíne od 21. – 25. 7. 2014 so zameraním na plánovací a rozhodovací proces v medzinárodnom prostredí bola vedená v anglickom jazyku. Do kurzu boli zaradené i prednášky týkajúce sa správy štátneho majetku, personálneho manažmentu, prevzatia funkcie a techniky, vedenia osobnej dokumentácie, ako i plánovania výcviku. Spoločná časť VODK bola organizačne i lektorsky zabezpečená príslušníkmi centra vzdelávania i ďalšími prednášajúcimi z AOS.

     Vstupný odborný dôstojnícky kurz úspešne absolvovalo 49 „čerstvých“ poručíkov vo vojenských odbornostiach:
      - protivzdušná obrana,
      - rádiolokačný prieskum,
      - komunikačné a informačné systémy,
      - mechanizovaná a tanková vojenská odbornosť,
      - delostrelecká vojenská odbornosť,
      - ženijná vojenská odbornosť,
      - spravodajstvo a elektronický boj,
      - logistika.

     Osvedčenia o absolvovaní VODK slávnostne odovzdal prorektor pre vojenské veci plk. Ing. Ľubomír Matta s plk. Ing. Róbertom Totkovičom a pplk. Ing. Jozefom Wesselényim z centra vzdelávania..
  
  
  
        Ďašie fotografie   text: pplk. Ing. Milan Švrlo    
foto: Ing. Danuša Spilá    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)