Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

10. Vyšší veliteľsko - štábny kurz ukončený
 
    Jubilejný 10. Vyšší veliteľsko - štábny kurz bol slávnostne ukončený v Akadémii ozbrojených síl (AOS) dňa 14. marca 2014. Kurz v trvaní štyroch mesiacov realizovaný v gescii Centra vzdelávania AOS je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická príprava počas celej doby trvania výkonu služby v duchu „vzdelávame manažérov – vychovávame lídrov“.

    Kurz absolvovalo 10 profesionálnych vojakov rezortu obrany (1 plukovník, 1 podplukovník a 8 majorov), z podriadenosti Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu OS SR, Pozemných a Vzdušných síl OS SR, Síl výcviku a podpory OS SR.

    Študijný program kurzu bol zameraný na problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenské umenie, velenie a riadenie a spoločensko – vednú oblasť. Výučbu v kurze zabezpečoval vedecko – pedagogický zbor katedier AOS. Špecifickým témam sa venovali príslušníci Univerzity obrany v Brne (ČR), Akadémie pozemných síl vo Wroclawi (Poľsko), Akadémie policajného zboru v Bratislave, Hasičského a záchranného zboru SR, Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu OS SR. Z Klubu generálov SR prednášal brig. gen. v. v. doc. Ing. František Bartko, CSc. Účastníci kurzu absolvovali študijné cesty ku Vrtuľníkovému krídlu v Prešove, 21. zmiešanému mechanizovanému práporu v Trebišove a spoločnosti Grand Power, s.r.o. v Slovenskej Ľupči (výroba ručných zbraní).

    Obhajoby záverečných prác boli vykonané dňa 13. marca 2014. Všetci účastníci kurzu úspešne obhájili svoje záverečné práce, pri zadávaní ktorých sa prihliadalo predovšetkým na využiteľnosť vo vojenskej praxi. Skúšobná komisia pod vedením prorektora pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomíra Mattu (členovia doc. Ing. Pavel Bučka, CSc., Katedra bezpečnosti a obrany AOS a pplk. gšt. Ing. Ivo Pikner, PhD., Univerzita obrany v Brne, ČR) vysoko ocenila profesionalitu účastníkov kurzu.

    Úspešnou obhajobou záverečných prác účastníci kurzu splnili poslednú podmienku pre absolvovanie kurzu.
  
  
  
  Ďašie fotografie:
     Ukončenie kurzu
     Priebehu kurzu
  text: mjr. Ing. Vladimír Kožuškanič    
foto: Ing. Danuša Spilá, mjr. Ing. Attila Hajzer    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)