Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

11. Vyšší – veliteľsko štábny kurz otvorený
 
    Dňa 8. 4. 2014 bol prorektorom pre vojenské veci plk. Ing. Ľubomírom Mattom slávnostne otvorený v poradí 11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz, ktorý na pôde Akadémie ozbrojených síl organizuje Centrum vzdelávania v súčinnosti s katedrami a ďalšími zložkami akadémie.

    Kariérneho kurzu, ktorý je súčasťou kariérneho vzdelávania, sa v dňoch 7. 4. – 18. 7. 2014 zúčastní 11 dôstojníkov OS SR a zložiek MO SR. Jeho úspešným absolvovaním získajú profesionálni vojaci predpoklady na hodnosť podplukovník a plukovník.

    Študijný program kurzu je zameraný na problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenské umenie, velenie a riadenie a spoločensko - vednú oblasť. Výučbu bude zabezpečovať vedecko - pedagogický zbor katedier akadémie. Na odbornú časť sú prizvaní aj príslušníci OS SR, ktorí budú mať v externej lektorskej činnosti majoritné zastúpenie. Ďalej to budú príslušníci Ministerstva obrany SR (problematika práva, vyzbrojovania, zbrojenia/odzbrojenia), Univerzity obrany v Brne/ČR (v rámci programu Erazmus), Akadémie policajného zboru v Bratislave (problematika boja proti kriminalite v OS SR) atď.

    Kurz bude ukončený obhajobou záverečnej práce pred komisiou rektora AOS.
  
  
        Ďašie fotografie   text: -vk-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3798)